Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Този онлайн курс е предназначен за подготовка за изпита Основна безопасност VCA (B-VCA).

Курсът се състои от уроци, които можете да изучавате на телефона, таблета или компютъра си. В края на курса можете да проверите знанията си с 200 въпроса. След като завършите курса, ще разберете дали сте готови за истинския изпит.

Курсът е в съответствие с окончателните изисквания, които са в сила от 1 септември 2022 г.

Успех с курса!


Никоя част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана в автоматизирана база данни или публикувана под каквато и да е форма без предварителното писмено разрешение на ELCONY. При съставянето на този курс е отделено възможно най-голямо внимание. Въпреки това ELCONY не носи отговорност за грешки по същество.