Buitenwacht (Mangatwacht)

Al vele jaren geleden zijn de risico’s van het werken in besloten ruimten goed in kaart gebracht. Zo ook de beheersmaatregelen om de werkzaamheden in besloten ruimten veilig te kunnen uitvoeren. Je zou dus bijna denken dat we het allemaal goed onder controle hebben. Niets is echter minder waar.

Ook in Europa waar we de arbeidsomstandigheden hoog in het vaandel hebben, gebeuren er nog veel ongevallen bij het werken in besloten ruimten. Meestal worden de risico’s onderschat en worden niet de juiste beheersmaatregelen getroffen. Ook de noodzakelijke aanwezigheid van een buitenwacht (mangatwacht) is niet altijd een vanzelfsprekendheid.

Daarnaast wordt de functie van een buitenwacht (mangatwacht) ook nogal eens onderschat en ondergewaardeerd. Niet iedereen die de rol van buitenwacht (mangatwacht) op zich neemt, is hiervoor geschikt of voldoende opgeleid.

In de cursus wordt uitgebreid ingaan op de risico’s van het werken in besloten ruimten, de wet- en regelgeving en de te nemen beheersmaatregelen. Vanzelfsprekend wordt er ook ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden die nodig zijn in de functie van buitenwacht (mangatwacht). Want een goed opgeleide en alerte buitenwacht (mangatwacht) betekent soms letterlijk het verschil tussen leven en dood.

Cursus met examen en E-Learning

 • Klassikale cursussen zijn inclusief een ARBO of SOG examen.
 • E-Learning is bedoeld ter voorbereiding van de cursus en examen.

Werken als Buitenwacht (mangatwacht) (SOG)

Doelgroep

Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.

Leerdoel

Toezicht kunnen houden bij een besloten ruimte, en kunnen handelen in een noodsituatie.

Theorie

 • Algemeen (basisbegrippen).
 • Wetgeving (Arbowet).
 • Veiligheid:
 • Algemene veiligheids- en milieuregels.
 • Specifieke risico’s.
 • Communicatie.
 • Maatregelen om veilig te werken.
 • Werkvergunning.
 • Alarmsituatie.

Praktijk

 • Voorbereiding (werkvergunning en communicatiemiddelen).
 • Uitvoering: Bij de besloten ruimte (vluchtrichting, omgeving en buitenkant van de besloten ruimte, hulpmiddelen).
 • Uitvoering: Werkzaamheden in de besloten ruimte (toezicht houden, toegangs- en aanwezigheidscontrole).
 • Uitvoering: Afsluiting van de besloten ruimte (alarmsituatie, ruimte veilig achterlaten).

In-company

Deze cursus wordt ook met behulp van mobiele opstellingen in-company verzorgd.

Taal

Het examen is alleen beschikbaar in het Nederlands.

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:

 • B-VCA
 • VOL-VCA
 • VIL- VCU
 • Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat.

Cursusduur

 • 1 dag (2 dagdelen) exclusief examen.
 • Herhaling: 1 dag (2 dagdelen) inclusief examen.

Diploma

 • Volgens de SSVV Opleidingengids (SOG).
 • Diploma ‘Werken als Buitenwacht (mangatwacht)’.
 • 3 jaar geldig.
Offerte
Bel gerust: 088-2200100
Of stuur een e-mail

Werken als Buitenwacht (mangatwacht) (Arbo)

Doelgroep

Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.

Leerdoel

Toezicht kunnen houden bij een besloten ruimte, en kunnen handelen in een noodsituatie.

Theorie

 • Algemeen (basisbegrippen).
 • Wetgeving (Arbowet).
 • Veiligheid:
 • Algemene veiligheids- en milieuregels.
 • Specifieke risico’s.
 • Communicatie.
 • Maatregelen om veilig te werken.
 • Werkvergunning.
 • Alarmsituatie.

Praktijk

 • Voorbereiding (werkvergunning en communicatiemiddelen).
 • Uitvoering: Bij de besloten ruimte (vluchtrichting, omgeving en buitenkant van de besloten ruimte, hulpmiddelen).
 • Uitvoering: Werkzaamheden in de besloten ruimte (toezicht houden, toegangs- en aanwezigheidscontrole).
 • Uitvoering: Afsluiting van de besloten ruimte (alarmsituatie, ruimte veilig achterlaten).

In-company

Deze cursus wordt ook met behulp van mobiele opstellingen in-company verzorgd.

Ingangseisen

Geen.

Duur

1 dag.

Diploma

 • Volgens Arbowet artikel 8 – Voorlichting en onderricht.
 • Diploma ‘Werken als Buitenwacht (mangatwacht)’.
 • 5 jaar geldig.
Offerte
Bel gerust: 088-2200100
Of stuur een e-mail