Verplaatsen van lasten

Inleiding

Het verplaatsen van lasten wordt gerekend tot de meer risicovolle werkzaamheden. Om incidenten, schade en ongevallen bij het verplaatsen van lasten te voorkomen is het van het grootste belang, dat het aanslaan en verplaatsen van lasten op een deskundige wijze gebeurt.

De werknemers, die deze werkzaamheden uitvoeren, dienen te beschikken over een minimale basiskennis en vaardigheid in dit werk. Dit geldt ook, ja juist vooral, voor werknemers, die slechts af en toe lasten hijsen en verplaatsten en die hiervoor geen gerichte opleiding hebben gevolgd of voor wie dat lang geleden is.

Het dagelijks werk van veel werknemers ligt in andere vakgebieden dan hijsen en transport, maar af en toe brengt het werk in het eigen vakgebied (constructie of onderhoud) mee, dat een last aangeslagen en verplaatst moet worden.

Contact

Bel gerust: 088-2200100 of stuur een e-mail: info@elcony.com

Verplaatsen van lasten (Arbo)

Doelgroep

Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen lasten aanslaan en verplaatsen.

Leerdoel

Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen lasten aanslaan en verplaatsen.

Theorie

Begrippen, wettelijke bepalingen en voorschriften.
Hijsbanden.
Staalkabels.
Ketting en kettingwerk.
Speciaal hijsgereedschap.
Takels, hijsbalken en loopkatten.
Inspectie en certificering.
Veilig aanslaan van lasten.
Armseinen.

Praktijk

Oefenen in het veilig aanslaan en verplaatsen van een schuifafsluiter, veiligheidsklep, gebogen pijpstuk op simulatiestand en een pallet met objecten, een elektromotor, steigerplanken en een stalen bint.

In-company

Deze cursus wordt ook met behulp van mobiele opstellingen in-company verzorgd.

Cursusduur

1 dag.

Diploma

Volgens Arbowet artikel 8 – Voorlichting en onderricht.
Diploma ‘Verplaatsen van lasten’.
5 jaar geldig.

Offerte

Contact

Bel gerust: 088-2200100 of stuur een e-mail: info@elcony.com