Verplaatsen Van Lasten

Hijswerkzaamheden wordt gerekend tot de meer risicovolle werkzaamheden. Om incidenten, schade en ongevallen bij het hijsen te voorkomen is het van het grootste belang dat het aanslaan en verplaatsen van lasten op een deskundige wijze gebeurt.

De werknemers, die deze werkzaamheden uitvoeren, dienen te beschikken over een minimale basiskennis en vaardigheid in dit werk. Dit geldt ook voor werknemers die slechts af en toe lasten hijsen en verplaatsten en die hiervoor geen gerichte opleiding hebben gevolgd of voor wie dat lang geleden is.

Het dagelijks werk van veel werknemers ligt in andere vakgebieden dan hijsen en transport, maar af en toe brengt het werk in het eigen vakgebied (constructie of onderhoud) mee, dat een last aangeslagen en verplaatst moet worden.

Voor de cursus “Verplaatsen Van Lasten (VVL)” maakt ELCONY gebruik van de Toetsmatrijzen van SSVV. Het enige onderscheid tussen een SOG-Examen en een ELCONY-Examen ligt in de manier waarop het examen wordt afgenomen. Na een ELCONY-Examen ontvangen deelnemers geen SOG-diploma en worden ze niet geregistreerd in het Centraal Diplomaregister VCA. In plaats daarvan krijgen ze een ELCONY-Diploma. Dit diploma voldoet aan artikel 8 van de Arbowet, dat betrekking heeft op Voorlichting en Onderricht. Bedrijven die het SSVV-diploma niet noodzakelijk achten, kunnen een beroep doen op de Arbo-wetgeving. Voor deze bedrijven biedt ELCONY een alternatief.

Verplaatsen van lasten

Doelgroep

Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen lasten aanslaan en verplaatsen.

Leerdoel

Veilig kunnen aanslaan en verplaatsen van lasten met hijswerktuigen en hijsgereedschappen

Theorie

Begrippen, wettelijke bepalingen en voorschriften.
Hijsbanden.
Staalkabels.
Ketting en kettingwerk.
Speciaal hijsgereedschap.
Takels, hijsbalken en loopkatten.
Inspectie en certificering.
Veilig aanslaan van lasten.
Armseinen.

Praktijk

Oefenen in het veilig aanslaan en verplaatsen van een schuifafsluiter, veiligheidsklep, gebogen pijpstuk op simulatiestand en een pallet met objecten, een elektromotor, steigerplanken en een stalen bint.

In-company

Deze cursus wordt uitsluitend in-company verzorgd. Wij zorgen m.u.v. de hal- of portaalkraan voor de hijsmiddelen en oefenonderdelen.

Cursusduur

1 dag.

Diploma

Volgens Arbowet artikel 8 – Voorlichting en onderricht.
Diploma ‘Verplaatsen van lasten’.
5 jaar geldig.

Offerte

Contact

Bel gerust: 088-2200100 of stuur een e-mail: info@elcony.com

Werken met de hal- en portaalkraan

Doelgroep

Medewerkers die gebruik maken van een hal- of portaalkraan.

Leerdoel

Ervaren en leren hoe op een veilige manier moet worden gewerkt met de hal- of portaalkraan en hoe de lasten worden aangeslagen.

Theorie

Begrippen, wettelijke bepalingen en voorschriften.
Hijsbanden.
Staalkabels.
Ketting en kettingwerk.
Speciaal hijsgereedschap.
Takels, hijsbalken en loopkatten.
Inspectie en certificering.
Veilig aanslaan van lasten.
Armseinen.

Praktijk

Oefenen in het veilig aanslaan en verplaatsen van een schuifafsluiter, veiligheidsklep, gebogen pijpstuk op simulatiestand en een pallet met objecten, een elektromotor, steigerplanken en een stalen bint.

In-company

Deze cursus wordt uitsluitend in-company verzorgd. Wij zorgen m.u.v. de hal- of portaalkraan voor de hijsmiddelen en oefenonderdelen.

Cursusduur

1 dag.

Diploma

Volgens Arbowet artikel 8 – Voorlichting en onderricht.
Diploma ‘Werken met de hal- en portaalkraan’.
5 jaar geldig.

Offerte

Contact

Bel gerust: 088-2200100 of stuur een e-mail: info@elcony.com