Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding op het Basisveiligheid VCA (B-VCA) examen. De cursus bestaat uit lessen die je op je telefoon, tablet of computer kunt bestuderen. Aan het einde van de cursus kun je je kennis testen met 200 vragen. Na het afronden van de cursus weet je of je klaar bent voor het echte examen.

Deze cursus is ontwikkeld met het oog op de eindtermen die vanaf april 2023 gelden. Je kunt er dus van op aan dat de cursus actuele en relevante informatie bevat.

Veel succes met het volgen van de cursus!

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.
Versie 2023.1