Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding van het examen Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA).

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Aan het einde van de cursus kun je met 280 vragen jouw kennis testen. Na het afronden van de cursus weet je of je klaar bent voor het echte examen.

De cursus voldoet aan de eindtermen die gelden vanaf 1 september 2022.

Succes met de cursus!


Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.