Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
Deze cursus is momenteel gesloten

Awareness explosieveiligheid

De wetgever verplicht bedrijven om medewerkers te instrueren wanneer zij werken in gezoneerd gebied. Maar ook voor andere medewerkers, zoals kantoorpersoneel, is het goed om op te hoogte te zijn van de risico’s, de maatregelen en werkvoorschriften.

De awareness-training is gericht op uw risico’s en uw aanpak; welke producten of grondstoffen zijn er bij u explosief? Welke werkinstructies gelden er bij u, bijvoorbeeld ten aanzien van schoon huishouden? Kortom: uw mensen en uw organisatie staan centraal.

Note; de training is gebaseerd op de eindtermen IEC-EX-005 M000