Face Fittest

Een face fittest is de controle van de pasvorm (fit) van een adembeschermingsmiddel op iemands gezicht. Er zijn vele soorten en maten adembeschermingsmiddelen verkrijgbaar. Maar, niet iedereen maakt gebruik van het juiste, passende, middel. Daardoor sluit het adembeschermingsmiddel niet altijd goed aan op het gezicht en is de gebruiker onvoldoende beschermd. Controle van de pasvorm met een face fittest is dus belangrijk.

De test wordt afgenomen door een ‘fittester’. Face Fittesten zijn uitsluitend af te nemen bij gebruikers van de zogeheten ‘Tight Fitting’-middelen: stofkapje, half- en volgelaatsmaskers. Er bestaat geen face fittest voor loszittende hoofdkappen; de fittest controleert immers de afdichting van een masker op het gelaat.

Persoonlijke Fitfactor

Tijdens een face fittest wordt bij elke oefening een ‘fitfactor’ berekend. De fitfactor zegt iets over de mate van bescherming van het adembeschermingsmiddel in combinatie met de gebruiker. Deze fitfactor wordt berekend aan de hand van een meting van de concentratie aan stofdeeltjes binnen én buiten het masker. De vereiste fitfactor wordt afgeleid van de toegewezen protectiefactor van het adembeschermingsmiddel.

Offerte
gasmeten

Heeft u vragen?

Bel gerust: 088-2200100 of stuur een e-mail: info@elcony.com