Nieuwsberichten

Gisteren maakte SSVV een wijziging bekend van de dispensatieregeling voor verlopen diploma’s en certificaten. Concreet betekent dit het volgende voor examenkandidaten:

  • Als het diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020 verloopt, moet de kandidaat voor 1 september 2020 weer examen doen.
  • Medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de situatie rond het coronavirus niet konden doen, krijgen dispensatie tot 1 juli 2020. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers dan wel door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.
  • Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling.
  • Als het diploma tussen 1 juli en 1 september 2020 verloopt, moet de kandidaat voor de verloopdatum gewoon weer examen doen. Hiermee kan dus niet gewacht worden tot 1 september.

Het bovenstaande geldt voor alle diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw. Het CDR geeft bij diploma’s die tussen 13 maart en 1 juli 2020 zijn verlopen de volgende melding: ‘Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.’

Voorbereiding op de ‘Proeve van vakbekwaamheid’.

Sommige aannemers eisen van de medewerkers, naast de reguliere diploma’s en certificaten, een ‘Proeve van vakbekwaamheid’ op het vakgebied waarin de medewerkers werkzaam zijn. De cursus ‘Flensmonteur WtB‘ is een goede voorbereiding hierop.

Onafhankelijke examinering theorie via CBT

Vanaf 1 juni 2018 zullen alle SOG-theorie-examens alleen nog beschikbaar zijn via CBT. Noodexamens kunnen en mogen niet meer ingezet worden.

De standaardtalen waarin SOG-theorie-examens beschikbaar zijn, staan op de website van VCA Infra. Klik hier om naar dit overzicht te gaan.

Het CBT-examen dient onafhankelijk afgenomen te worden. Dit betekent dat de persoon die de opleiding heeft verzorgd NIET het CBT-examen af mag nemen.

Nieuw SSVV diploma

Er komt een nieuw diploma met het logo van SSVV. Uiteraard zal op het diploma vermeld worden welk examen is afgelegd en waarvoor het diploma dus geldig is. De vorige versie wordt eerst opgemaakt, daarna zult u de nieuwe variant ontvangen.
Hieronder vindt u een voorbeeld.

Aanmeldtermijn SOG/VCA cursussen: minimaal 48 uur

Vanaf 1 april is het alleen nog mogelijk om een cursus 48 uur of langer voor de afnametijd te boeken.
Dit geldt ook als het op dezelfde locatie en tijd als een eerder aangemeld examen plaatsvindt.
Alle examens moeten uiterlijk 48 uur van tevoren aangemeld zijn.

48 uur betekent dat we uiterlijk 48 uur voor aanvang een examen kunnen aanvragen. Wij vragen u rekening te houden met deze termijn.

Cursus Flensmonteur Gevorderd voor Teijin Aramid B.V.

We hebben voor de firma Teijin Aramid B.V. een paar groepen medewerkers van de afdeling Maintenance opgeleid voor Flensmonteur Gevorderd. Deze tweedaagse cursus draagt ten eerste bij aan de kennis die nodig is om tijdens stop (vanaf week 14) toezicht te kunnen houden op de contractors en ten tweede daagt het bij aan het onderhoud wat men zelf uitvoert.

Elektronische pakkingen

Elcony maakt gebruik van elektronische pakkingen tijdens de flensmonteur cursussen. Hiermee wordt het gedrag van de flensverbinding inzichtelijk.

De elektronische pakkingen zijn door Flange Management ontwikkeld. www.flangemanagement.com

Flensmonteur

Demo VCA examen nieuwe stijl

VCA infra heeft het demo examen op haar website aangepast. Het demo examen omvat echte examenvragen en bevat ook een demonstratie van het B-VCA voorleesexamen (ReadSpeaker), zodat kandidaten zelf vooraf kunnen ervaren hoe het voorleesexamen werkt. Bij het echte voorleesexamens worden alle vragen voorgelezen, maar bij enkele nieuwe vraagtypes niet de antwoorden.

Dit examen is een demo examen omdat er vragen van zowel B-VCA, VOL-VCA als VIL-VCU in opgenomen zijn en na het examen niet de juiste antwoorden getoond worden.

Wilt u oefenen met realistische proefexamens, kijk dan op www.vca-proefexamens.nl.

Strukton Milieutechniek

We hebben voor Strukton Milieutechniek op de locatie van Sabic Innovative Plastics te Bergen op Zoom medewerkers opgeleid. De cursus betrof Werken aan flensverbindingen. De medewerkers van Strukton hebben deze kwalificatie nodig om aan flensverbindingen te mogen werken op de locatie van Sabic.

Basisveiligheid VCA in het Russisch

We hebben voor de firma SIDC LT, JSC uit Litouwen 23 medewerkers opgeleid. De cursus betrof Basisveiligheid VCA in het Russisch.

Friesland Campina

Elcony heeft een groep medewerkers van Friesland Campina Leeuwarden opgeleid. De cursus betrof Werken als Buitenwacht (mangatwacht). Het doel is toezicht kunnen houden bij een besloten ruimte, en kunnen handelen in een noodsituatie.

Veiligheidsregio Noord- Holland en Elcony werken samen!

Voor de Veiligheidsregio Noord Holland gaan we de komende weken brandweermedewerkers trainen op verschillende locaties.
De doelstelling is dat de medewerkers in gaspakken lekkende flensverbindingen sluiten. Als basis dient de cursus Basis Flensmonteur. De inhoud van de training bevat informatie over de materialen (verschillende flenzen en pakkingen) en wordt er uitgebreid ingezoomd op de veiligheidsrisico’s bij het betreden van een petrochemische locatie.

SEW Oil & Gas

Vandaag heeft Elcony een groep medewerkers van SEW Oil & Gas opgeleid. De cursus betrof Torque en Bolt Tensioning. Het diploma geeft hen toegang tot offshore werkzaamheden.

Flensmanagement

Voor masterclasses over flensverbindingen kunt u terecht op de website van Flange Management.

www.flangemanagement.com

Teijin Twaron kiest ook voor de cursus Flensmonteur Gevorderd

Elcony verzorgt de cursus Flensmonteur Gevorderd aan de medewerkers van de afdeling onderhoud van Teijin Twaron. Aan de procesoperators van Teijin Twaron verzorgt Elcony de cursus Flensmonteur Basis.

Elcony geeft training bij Akzo Nobel

Op locatie van Akzo Nobel in de Botlek te Rotterdam hebben we opnieuw verschillende groepen gespecialiseerde flensmonteurs opgeleid.
Ditmaal voor de afdelingen:

  • Membraan Electrolyse Bedrijf (chloorproductie).
  • Dimethyletherfabriek.
  • Metaalalkylenfabriek.

Bonaire vliegt naar Elcony

Speciaal overgekomen uit Bonaire hebben specialisten op de locatie van HER opleidingen de training Gasmeten gevolgd bij Elcony in Nederland.

Digital Safety Passport

Het Digital Safety Passport, ontwikkeld door en voor de leden van Deltalinqs, in samenwerking met o.a. VOMI en SSVV, is een strikt persoonlijke, digitale informatiedrager. Het Personal Safety Logbook, ook wet het ‘groene boekje’ van de SSVV genoemd gaat hiermee in de toekomst verdwijnen.

Lees meer

De schroefdraadkaliber

Heeft u de Schroefdraadkaliber al in huis? De het bedrijf Flange Management heeft de nieuwe schroefdraadkaliber ontwikkeld en uitgebracht.

Bestel ze op: www.schroefdraadkaliber.nl of http://www.flangemanagement.com. Het schroefdraadkaliber controleert moeiteloos de plastische verlenging van een bout. Alle schroefdraadkalibers worden geleverd volgens ASME & DIN.

Informatiedag voor opleiders VCA

Op 23 mei j.l. vond de SSVV VCA-opleidersdag plaats. Tijdens deze dag is aandacht besteed aan de wijzigingen binnen het VCA-stelsel per 1 september 2017.
De belangrijkste zaken:

  • Per 01-09-2017 zijn er geen schriftelijke examens meer mogelijk, alles gaat digitaal (ook de vertaalde examens).
  • Per 01-09-2017 worden er alternatieve vraagvormen toegepast (slepen, verbinden, meervoudig goed, etc.). U kunt de nieuwe vraagvormen bekijken in het proefexamen gebaseerd op de nieuwe ETT: naar proefexamen.

Door toepassing van de nieuwe vraagvormen wijzigt de gokkans, de cesuur zal daarom worden aangepast: B-VCA geslaagd bij 25 goed i.p.v. 28 goed, VOL en VIL geslaagd bij 45 goed i.p.v. 49.

De NAM erkent de cursus ‘Flensmonteur Gevorderd’ van Elcony.

Voor werken aan flensverbindingen geldt voor VCA erkende bedrijven dat medewerkers in het bezit moeten zijn van een diploma uit de SSVV Opleidingengids. De NAM heeft als aanvullende voorwaarde dat medewerkers ook in het bezit moeten van een flensmonteur diploma die erkend is door de NAM.

De diploma’s kunnen behaald worden bij opleiders die vermeld staan in ‘Werkinstructie Flensverbindingen’ van de NAM. De cursus ‘Flensmonteur Gevorderd’ van Elcony is nu ook hierin opgenomen. Het diploma is het bewijs van de opleiding en moet worden aangetoond op verzoek van de NAM.

VCA infra erkent Elcony als SOG opleider voor Gasmeten

In het eerste kwartaal van 2016 heeft SSVV besloten om de kwaliteit van de SOG-opleiders te borgen middels het verstrekken van een erkenning als Opleidingscentrum SOG. Deze erkenning kan een opleider verkrijgen nadat voldaan is aan diverse criteria die worden gecontroleerd door inzet van een jaarlijkse audit.

Het doorvoeren van deze erkenningen zal gefaseerd gebeuren, op basis van de diverse SOG-kwalificaties. De eerste kwalificatie waarvoor een opleider, per 1 januari 2017, erkend moet zijn is de kwalificatie Gasmeten. Hiervoor zijn reeds Opleidingscentra SOG erkend, welke te vinden zijn op de VCA Infra site.

Elcony op de locatie van Exxon Mobile

Voor een contractor hebben we op de locatie van Exxon Mobile te Rotterdam voor 2 groepen medewerkers een de cursus Flensmonteur verzorgd. De cursus is nodig om werkzaamheden te mogen verrichten aan de Hydrocracker .

De Hydrocracker produceert, dankzij ExxonMobil’s innovatieve hydrocracking technologie, ultra-laagzwavelige brandstoffen, zoals diesel en kerosine, en basisoliën uit hoogzwavelige halffabricaten. De Hydrocracker is een investering van meer dan een miljard dollar.

BVL en VVL-H

De kwalificatie Verplaatsen van lasten (VVL) voldoet volgens SSVV niet meer aan de eisen die vanuit de industrie worden gesteld. Vanaf 18 oktober 2016 is de kwalificatie opgesplitst in twee nieuwe kwalificaties. Een opleiding Verplaatsen van lasten met handgereedschap (VVL-H) en Begeleiden van Lasten (BVL).

Deze veranderingen brengen forse investeringen met zich mee. Wij hebben ervoor gekozen niet gelijk te investeren in de veranderingen die de SSVV ons oplegt. We willen eerst ervaringen op de doen in de nieuwe kwalificaties en kijken of alle verplichte veranderingen standhouden. U kunt ons hierover alle vragen stellen, wij zijn volledig op de hoogte van de veranderingen. We hopen u een goed advies te geven zodat u ook volledig op de hoogte bent.

Elcony ontvangt opdracht van Teijin Aramid B.V

Elcony gaat de komende jaren een groot aantal flensmonteurs van Teijin Aramid B.V. opleiden. Het betreft hier verschillende locaties verdeeld over Nederland.