Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Tento online kurz je určený na prípravu na skúšku Základná Bezpečnosť VCA (B-VCA). Kurz pozostáva z lekcií, ktoré môžete študovať na svojom telefóne, tablete alebo počítači. Na konci kurzu si môžete otestovať svoje vedomosti pomocou 200 otázok. Po absolvovaní kurzu budete vedieť, či ste pripravení na skutočnú skúšku.

Tento kurz bol vytvorený s ohľadom na ciele v oblasti dosahovania výsledkov, ktoré budú platiť od apríla 2023. Môžete si teda byť istí, že kurz obsahuje aktuálne a relevantné informácie.

Veľa šťastia pri absolvovaní kurzu!


Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať, ukladať do automatizovanej databázy alebo zverejňovať v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ELCONY. Zostaveniu tohto kurzu bola venovaná maximálna možná starostlivosť. Spoločnosť ELCONY však nenesie žiadnu zodpovednosť za vecné chyby.
Verzia 2023.1