Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Tento online kurz je určený na prípravu na skúšku Základná Bezpečnosť VCA (B-VCA).

Kurz pozostáva z lekcií, ktoré môžete študovať na telefóne, tablete alebo počítači. Na konci kurzu si môžete otestovať svoje vedomosti pomocou 200 otázok. Po absolvovaní kurzu budete vedieť, či ste pripravení na skutočnú skúšku.

Kurz je v súlade s konečnými požiadavkami platnými od 1. septembra 2022.

Veľa šťastia s kurzom!


Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať, ukladať do automatizovanej databázy alebo zverejňovať v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ELCONY. Zostaveniu tohto kurzu bola venovaná maximálna možná starostlivosť. Spoločnosť ELCONY však nenesie žiadnu zodpovednosť za vecné chyby.