Aktuálny stav
Nie je zapísaný
Price
Closed

Táto online kurz je určený na prípravu na skúšku z Základnej Bezpečnosti VCA (B-VCA). Kurz pozostáva z lekcií, ktoré si môžete študovať na svojom telefóne, tablete alebo počítači.

Znalostné otázky sú vyberané z väčšej otázkovej banky obsahujúcej 2000 otázok. Pri opakovaní skúšky pravdepodobne dostanete iné otázky ako pri vašom prvom pokuse. Na konci kurzu môžete otestovať svoje vedomosti skúšacími otázkami.

Po absolvovaní kurzu budete vedieť, či ste pripravení na skutočnú skúšku.

Tento kurz bol vypracovaný s ohľadom na výstupné kritériá platné od apríla 2023. Môžete sa teda spoľahnúť na to, že kurz obsahuje aktuálne a relevantné informácie.

Veľa úspechov pri štúdiu tohto kurzu!

Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná, uložená v automatizovanom databázovom systéme alebo zverejnená akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu ELCONY. Pri zostavovaní tohto kurzu bol prejavený maximálny možný záujem. ELCONY však nezodpovedá za obsahové chyby.
Verzia 2023.2