Τρέχουσα κατάσταση
Δεν έχει εγγραφεί
Price
Closed

Αυτό το διαδικτυακό μάθημα έχει σχεδιαστεί για την προετοιμασία για τις εξετάσεις Βασική ασφάλεια VCA (B-VCA). Το μάθημα αποτελείται από μαθήματα που μπορείτε να μελετήσετε στο τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας.

Οι ερωτήσεις γνώσεων επιλέγονται από μια μεγαλύτερη τράπεζα ερωτήσεων 2000 ερωτήσεων. Έτσι, σε μια επαναληπτική εξέταση, πιθανότατα θα σας υποβληθούν διαφορετικές ερωτήσεις απ’ ό,τι στην πρώτη σας προσπάθεια. Στο τέλος του μαθήματος, μπορείτε να ελέγξετε τις γνώσεις σας με ερωτήσεις εξετάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα ξέρετε αν είστε έτοιμοι για τις πραγματικές εξετάσεις.

Αυτό το μάθημα έχει αναπτυχθεί με γνώμονα τους στόχους επίτευξης των στόχων που θα ισχύουν από τον Απρίλιο του 2023. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το μάθημα περιέχει ενημερωμένες και σχετικές πληροφορίες.

Καλή τύχη με την παρακολούθηση του μαθήματος!


Κανένα μέρος της παρούσας έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε αυτοματοποιημένη βάση δεδομένων ή να δημοσιοποιηθεί με οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ΕΛΚΩΝΥ. Για τη σύνθεση του παρόντος μαθήματος έχει δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Ωστόσο, η ΕΛΚΩΝΥ δεν φέρει καμία ευθύνη για ουσιώδη σφάλματα.
Έκδοση 2023.1

Μάθημα Περιεχόμενο

Θέμα Α: Προετοιμασία, συζήτηση και επιθεώρηση των δραστηριοτήτων
Θέμα Β: Εκτέλεση δραστηριοτήτων
Θέμα Γ: Διαχείριση ειδικών κινδύνων
Θέμα Δ: Διαχείριση περιστατικών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης