Ειδικευόμαστε σε βιομηχανικά μαθήματα στην ενέργεια, την πετρελαϊκή και την πετροχημική βιομηχανία. Οι εκτεταμένες γνώσεις μας στον τομέα της τεχνολογίας μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας.