Τρέχουσα κατάσταση
Δεν έχει εγγραφεί
Price
Closed

Η κυβέρνηση απαιτεί από τις εταιρείες να παρέχουν οδηγίες στους εργαζομένους, εάν πρόκειται να γίνουν εργασίες σε ζώνες. Οι οδηγίες πρέπει να καλύπτουν τους κινδύνους, τα μέτρα και τους κανόνες εργασίας που σχετίζονται με τους κινδύνους έκρηξης.

Εάν εργάζεστε με κινδύνους έκρηξης, πρέπει να γνωρίζετε τους κανονισμούς ATEX. Το μάθημα ευαισθητοποίησης ATEX είναι αυτό που βασίζεται στο διεθνές πρότυπο IEC-EX-005 M000, της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής, του οργανισμού που καθορίζει τα πρότυπα ηλεκτρολογικής μηχανικής.

Το μάθημα ATEX Awareness σας κάνει να γνωρίζετε τα βασικά στοιχεία των εκρήξεων, πώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό περιβάλλον, πώς να είστε προσεκτικοί και ποια μέτρα ασφαλείας πρέπει να λάβετε.

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για όσους χρειάζεται να περάσουν σύντομο χρονικό διάστημα σε περιβάλλον ATEX και χρειάζονται βασικές γνώσεις για τις εκρήξεις αερίων και σκόνης για να τις αποτρέψουν.

Το μάθημα επικεντρώνεται στον εντοπισμό και τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τις εργασίες σε εκρηκτικά περιβάλλοντα. Θα μάθετε για τα προϊόντα ή τις πρώτες ύλες που είναι επιρρεπείς σε έκρηξη και πώς να ακολουθείτε τις οδηγίες εργασίας για να διασφαλίσετε την ασφάλεια.