gasmeten

Werken aan flensverbindingen (SOG)

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers in de industrie die verantwoordelijk zijn voor het openen en sluiten van flensverbindingen.

Leerdoel

Het leerdoel van de cursus is om op een veilige en verantwoorde manier flensverbindingen te openen en te sluiten met het juiste aanhaalmoment.

Theorie

Algemene basisbegrippen.
Wetgeving (Arbowet).
Veiligheid (algemene en specifieke veiligheidsregels).
Vaktechnisch (flenzen en flensonderdelen, bouten, pakkingen, montageonderdelen van pijpleidingen, uitrusting, appendages, vijzelen, gereedschap en meetinstrumenten, werkwijze bij het openen en sluiten van flensverbindingen).

Praktijk

Voorbereiding (veiligheidsregels, voorbereiding op het werken met flenzen).
Uitvoering (werkhouding, gebruik van apparatuur, gereedschap en meetinstrumenten, demonteren, flenzen openen, pakkingen vervangen, reinigen, uitlijnen, aanspannen).
Afronding (afwerking en controle).

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
Daarnaast moet de kandidaat in het bezit zijn van een van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SCC-17 of SCC-18.

Examentalen

Het SOG-examen is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Pools, Portugees en Roemeens.

Cursusduur

2 dagen (4 dagdelen) (bij maximaal 16 deelnemers).
Herhaling: 1 dag (2 dagdelen).

Diploma

Volgens de SSVV Opleidingengids (SOG).
Geldigheid: 5 jaar.
De geslaagde deelnemers worden geregistreerd in het Centraal Diplomaregister: cdr.ssvv.nl

Prijzen 1 dag

€ 229,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.
€ 70,00 per persoon SOG-examenkosten.

Prijzen 2 dagen

€ 429,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.
€ 70,00 per persoon SOG-examenkosten.

Bel ons gerust op +31(0)88-2200100 of stuur een e-mail naar info@elcony.com

Werken aan flensverbindingen volgens protocol (SOG)

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers in de industrie die verantwoordelijk zijn voor het openen en sluiten van flensverbindingen volgens een protocol.

Leerdoel

Het leerdoel van de cursus is om op een veilige en verantwoorde manier flensverbindingen te openen en te sluiten met het juiste aanhaalmoment.

Theorie

Algemene basisbegrippen.
Wetgeving (Arbowet).
Veiligheid (algemene en specifieke veiligheidsregels).
Vaktechnisch (flenzen en flensonderdelen, bouten, pakkingen, montageonderdelen van pijpleidingen, uitrusting, appendages, vijzelen, gereedschap en meetinstrumenten, werkwijze bij het openen en sluiten van flensverbindingen).

Praktijk

Voorbereiding (veiligheidsregels, voorbereiding op het werken met flenzen).
Uitvoering (werkhouding, gebruik van apparatuur, gereedschap en meetinstrumenten, demonteren, flenzen openen, pakkingen vervangen, reinigen, uitlijnen, aanspannen).
Afronding (afwerking en controle).

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
Daarnaast moet de kandidaat in het bezit zijn van een van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SCC-17 of SCC-18.

Examentalen

Het SOG-examen is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Pools, Portugees en Roemeens.

Cursusduur

2 dagen (4 dagdelen) (bij maximaal 16 deelnemers).
Herhaling: 1 dag (2 dagdelen).

Diploma

Volgens de SSVV Opleidingengids (SOG).
Geldigheid: 5 jaar.
De geslaagde deelnemers worden geregistreerd in het Centraal Diplomaregister: cdr.ssvv.nl

Prijzen 1 dag

€ 229,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.
€ 70,00 per persoon SOG-examenkosten.

Prijzen 2 dagen

€ 429,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.
€ 70,00 per persoon SOG-examenkosten.

Bel ons gerust op +31(0)88-2200100 of stuur een e-mail naar info@elcony.com

Flensmonteur Basis (ELCONY)

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers in de industrie die verantwoordelijk zijn voor het openen en sluiten van flensverbindingen.

Leerdoel

Het leerdoel van de cursus is om op een veilige en verantwoorde manier flensverbindingen te openen en te sluiten.

Theorie

Algemene basisbegrippen.
Wetgeving (Arbowet).
Veiligheid (algemene en specifieke veiligheidsregels).
Vaktechnisch (flenzen en flensonderdelen, bouten, pakkingen, montageonderdelen van pijpleidingen, uitrusting, appendages, vijzelen, gereedschap en meetinstrumenten, werkwijze bij het openen en sluiten van flensverbindingen).

Praktijk

Voorbereiding (veiligheidsregels, voorbereiding op het werken met flenzen).
Uitvoering (werkhouding, gebruik van apparatuur, gereedschap en meetinstrumenten, demonteren, flenzen openen, pakkingen vervangen, reinigen, uitlijnen, aanspannen).
Afronding (afwerking en controle).

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Diploma

Volgens artikel 8 van de Nederlandse Arbowet – Voorlichting en onderricht.
Geldigheid: 5 jaar.

Cursusduur

2 dagen (4 dagdelen) (bij maximaal 16 deelnemers).
Ervaring: 1 dag (2 dagdelen).

Prijs 1 dag

€ 229,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.

Prijzen 2 dagen

€ 429,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.

Bel ons gerust op +31(0)88-2200100 of stuur een e-mail naar info@elcony.com

Flensmonteur Gevorderd (ELCONY)

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor ervaren flensmonteurs die flensverbindingen openen en sluiten volgens een protocol, met behulp van handgereedschap en een mechanische momentsleutel. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen: specifieke werkinstructies, pakkingdruk in relatie tot boutkrachten, scheefstanden en smeermiddelen, verschillende werkmethodieken en de gevolgen van verkeerd gemonteerde flensverbindingen.

NAM (NAM: 50% Shell, 50% ExxonMobil)

Voor bedrijven met een VCA-erkenning geldt dat medewerkers die aan flensverbindingen werken in het bezit moeten zijn van een diploma uit de SSVV Opleidingengids. De NAM heeft als aanvullende voorwaarde dat medewerkers ook een door de NAM erkend diploma moeten hebben. ELCONY is als erkende opleider opgenomen in de ‘Werkinstructie Flensverbindingen’ van de NAM. Het diploma dient als bewijs van de opleiding en moet op verzoek van de NAM worden aangetoond.

Leerdoel

Het leerdoel van de cursus is om op een veilige en verantwoorde manier flensverbindingen te openen en te sluiten met het juiste aanhaalmoment.

Leerdoel

Het leerdoel van de cursus is om op een veilige en verantwoorde manier flensverbindingen te openen en te sluiten met het juiste aanhaalmoment.

Theorie

Voorschriften en procedures.
Identificatie, toepassingen en correct gebruik van flenzen, bouten en pakkingen.
Werkwijzen en de toepassing van mechanische en hydraulische gereedschappen.
Het correct openen en sluiten van flensverbindingen volgens gespecificeerde waarden.
De relatie tussen pakkingdruk, boutkrachten, scheefstanden en smeermiddelen.
Het naleven van het flensprotocol.

Praktijk

Het openen van flensverbindingen volgens het voorgeschreven flensprotocol.
Het controleren van pakkingvlakken en bouten, en het selecteren van geschikte pakkingen.
Het nauwkeurig uitlijnen van flenzen en het meten van eventuele scheefstand.
Het correct sluiten van de flensverbindingen volgens het voorgeschreven protocol.
Het aanbrengen van de gespecificeerde pakkingdruk, zowel met als zonder gebruik van een elektronische pakkingdrukmeter.
Het interpreteren van de aangebrachte pakkingdruk, boutkracht en eventuele scheefstand.

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
Ervaring is verreist.

Diploma

Volgens artikel 8 van de Nederlandse Arbowet – Voorlichting en onderricht.
Geldigheid: 5 jaar.

Cursusduur

2 dagen (4 dagdelen) (bij maximaal 16 deelnemers).
Ervaring: 1 dag (2 dagdelen).

Prijs 1 dag

€ 229,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.

Prijs 2 dagen

€ 429,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.

Bel ons gerust op +31(0)88-2200100 of stuur een e-mail naar info@elcony.com

Flensmonteur WtB (ELCONY)

Doelgroep

Deze cursus richt zich op flensmonteurs die flensverbindingen volgens isometrische tekeningen willen openen en sluiten met handgereedschap.

Voorbereiding op de ‘Proeve van vakbekwaamheid’

Sommige aannemers stellen als eis dat medewerkers, naast hun reguliere diploma’s en certificaten, ook een ‘Proeve van vakbekwaamheid’ moeten afleggen binnen hun werkgebied. In dit geval gaat het specifiek om de werktuigbouwkundige aspecten van pijpleiding installaties. Deze cursus biedt een uitstekende voorbereiding op dit vereiste.

Leerdoel

Het leerdoel van deze cursus is dat de flensmonteur in staat is om op een veilige en vakkundige wijze leidingen met flensverbindingen te openen en te sluiten volgens isometrische tekeningen, met gebruik van handgereedschap.

Theorie

Lezen van isometrische tekeningen.
Lezen en interpreteren van werktekeningen (P&ID).
Amerikaanse en isometrische projectiemethoden.
Maatvoering en tekennormen.
Gebruik van uniforme symbolen, begrippen, afkortingen en aanduidingen die voorkomen op tekeningen van appendages.

Praktijk

Het monteren van pijpleidingen met flenzen volgens isometrische tekeningen.
Het installeren en verwijderen van appendages.

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Cursusduur

1 dag (2 dagdelen).

Certificaat

Volgens artikel 8 van de Nederlandse Arbowet – Voorlichting en onderricht.
Een certificaat als bewijs van de succesvolle afronding van de cursus.

Prijs

€ 229,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.

Bel ons gerust op +31(0)88-2200100 of stuur een e-mail naar info@elcony.com

Flensmonteur in Gaspak (ELCONY)

Doelgroep

Deze cursus is ontworpen voor brandweermedewerkers die flensverbindingen moeten openen en sluiten terwijl ze een gaspak dragen en handgereedschap gebruiken.

Leerdoel

Het leerdoel van deze cursus is dat brandweermedewerkers in staat zijn om op een veilige en vakkundige wijze flensverbindingen te openen en te sluiten met behulp van handgereedschap terwijl ze een gaspak dragen.

Theorie

Voorschriften en procedures.
Flenzen, bouten en pakkingen.
Werkwijze en toepassing van gereedschap.
Werkwijze bij het openen en sluiten van flensverbindingen.

Praktijk

Toepassen van voorschriften en procedures.
Veilig werken aan flensverbindingen.
Plaatsen en verwijderen van steekflenzen en draaien van brilflenzen.
Het openen en sluiten van flensverbindingen met handgereedschap terwijl men een gaspak draagt.

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Cursusduur

1 dag (2 dagdelen).

Certificaat

Volgens artikel 8 van de Nederlandse Arbowet – Voorlichting en onderricht.
Een certificaat als bewijs van de succesvolle afronding van de cursus.

Prijs

€ 229,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.

Bel ons gerust op +31(0)88-2200100 of stuur een e-mail naar info@elcony.com