Kleine blusmiddelen

Doelgroep

Medewerkers die op een (petro-)chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria werkzaam zijn en ingezet worden voor het bestrijden van beginbranden. Medewerkers die toezichthoudende functies uitvoeren in geval van werkzaamheden met bijzondere risico’s.

Leerdoel

Op veilige wijze bestrijden van een beginnende brand/beperken van een brand met behulp van kleine blusmiddelen en water- en schuimvoeren armaturen. Tevens wordt ingegaan op preventie en alarmering. Deze kwalificatie is niet bedoeld voor repressieve inzet binnen een BHV of bedrijfsbrandweer organisatie.

Theorie

 • Verbranding en blussing.
 • Brandklassen A, B, C.
 • Draagbare blustoestellen.
 • Water- en schuimvoerende armaturen.
 • Vaste blusinstallaties.
 • Brandoorzaken.
 • Brandpreventie.
 • Alarmering.

Praktijk

 • Blusoefeningen op diverse objecten.
 • Preventiemaatregelen.

Examen

 • Conform de specificatie van de SSVV Opleidingengids van de VCA en de Arbowet.
 • Diploma is 2 jaar geldig.
 • Op uw locatie is mogelijk.

Contact

Heeft u vragen? Bel gerust: 088-2200100

E-mail: info@elcony.com

Overige cursussen