Специализирани сме в индустриални курсове в областта на енергетиката, петролната и нефтохимическата промишленост. Обширните ни познания в областта на технологиите ни помагат да разберем специфичните нужди и изисквания на нашите клиенти.