Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)

Welkom bij het online lesboek Verplaatsen van lasten

Dit online lesboek is bedoeld om je voor te bereiden op een van de volgende cursussen en examens:

  • Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap en aanslaan en begeleiden van lasten (SOG).
  • Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap en aanslaan en begeleiden van lasten (ELCONY).

Het online lesboek kun je bestuderen op je telefoon, tablet.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.