Verplaatsen Van Lasten (VVL)

Doelgroep

Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen lasten aanslaan en verplaatsen.

Leerdoel

Veilig kunnen aanslaan en verplaatsen van lasten met hijswerktuigen en hijsgereedschappen

Theorie

Begrippen, wettelijke bepalingen en voorschriften.
Hijsbanden.
Staalkabels.
Ketting en kettingwerk.
Speciaal hijsgereedschap.
Takels, hijsbalken en loopkatten.
Inspectie en certificering.
Veilig aanslaan van lasten.
Armseinen.

Praktijk

Oefenen in het veilig aanslaan en verplaatsen van een schuifafsluiter, veiligheidsklep, gebogen pijpstuk op simulatiestand en een pallet met objecten, een elektromotor, steigerplanken en een stalen bint.

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Cursusduur

1 dag (2 dagdelen).

Diploma

Voor de cursus “Verplaatsen Van Lasten (VVL)” maakt ELCONY gebruik van de Toetsmatrijzen van Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het enige onderscheid tussen een SOG-Examen en een ELCONY-Examen ligt in de manier waarop het examen wordt afgenomen. Na een ELCONY-Examen ontvangen deelnemers geen SOG-diploma en worden ze niet geregistreerd in het Centraal Diplomaregister VCA. In plaats daarvan krijgen ze een ELCONY-Diploma. Dit diploma voldoet aan artikel 8 van de Arbowet, dat betrekking heeft op Voorlichting en Onderricht. Bedrijven die het SSVV-diploma niet noodzakelijk achten, kunnen een beroep doen op de Arbo-wetgeving. Voor deze bedrijven biedt ELCONY een alternatief.
Het diploma is 5 jaar geldig.

Prijs

€ 229,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.

Bel ons gerust op +31(0)88-2200100 of stuur een e-mail naar info@elcony.com

Werken met de hal- en portaalkraan

Doelgroep

Medewerkers die gebruik maken van een hal- of portaalkraan.

Leerdoel

Ervaren en leren hoe op een veilige manier moet worden gewerkt met de hal- of portaalkraan en hoe de lasten worden aangeslagen.

Theorie

Begrippen, wettelijke bepalingen en voorschriften.
Hijsbanden.
Staalkabels.
Ketting en kettingwerk.
Speciaal hijsgereedschap.
Takels, hijsbalken en loopkatten.
Inspectie en certificering.
Veilig aanslaan van lasten.
Armseinen.

Praktijk

Oefenen in het veilig aanslaan en verplaatsen van een schuifafsluiter, veiligheidsklep, gebogen pijpstuk op simulatiestand en een pallet met objecten, een elektromotor, steigerplanken en een stalen bint.

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Cursusduur

1 dag (2 dagdelen).

Diploma

Volgens Arbowet artikel 8 – Voorlichting en onderricht.
5 jaar geldig.

Prijs

€ 229,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.

Bel ons gerust op +31(0)88-2200100 of stuur een e-mail naar info@elcony.com