gasmeten

Werken in besloten ruimtes

In deze de online cursus ‘Werken in besloten ruimtes’ gaan we uitgebreid in op de risico’s van het werken in besloten ruimten, de wet- en regelgeving en de te nemen maatregelen. Vanzelfsprekend gaan wij ook in op de taken en verantwoordelijkheden die passend zijn bij de functie van Buitenwacht (mangatwacht). Want een goed opgeleide en alerte Buitenwacht (mangatwacht) betekent soms letterlijk het verschil tussen leven en dood.

Doelgroep

Medewerkers in de industrie die moeten werken in besloten ruimtes.

Leerdoel

Het op veilige en verantwoorde wijze betreden en werken in besloten ruimtes.

Theorie

  • Herkenning besloten ruimten.
  • Gevaren in besloten ruimten.
  • Voorbereiding.
  • Gevaren en beheersing van risico’s.
  • Maatregelen voor betreding.
  • Taken en verantwoordelijkheden mangatwacht.

E-Learning

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Je kunt de leerstof zo vaak bekijken als je wilt. Zo ben je maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij voldoende resultaat sturen we je een certificaat.

Op het certificaat zit geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. Artikel 8 van de Nederlandse Arbowet spreekt over dat de werkgever voldoende voorlichting en onderricht dient te verzorgen. Door het volgen van deze cursus voldoen zowel de werkgever als de werknemer aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid.

Ben je een werkgever en wil je deze cursus voor één of meerdere werknemers bestellen? Bel ons gerust op 088-2200100 of stuur een e-mail naar info@elcony.com