Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding van het examen Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA).

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Aan het einde van de cursus kun je met 280 vragen jouw kennis testen. Na het afronden van de cursus weet je of je klaar bent voor het echte examen.

De cursus voldoet aan de eindtermen die gelden vanaf 1 september 2022.

Succes met de cursus!


Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)2023-01-20T10:08:22+01:00

ATEX Bewustwording (ATEX Awareness)

Welkom bij de online cursus ATEX Bewustwording (ATEX Awareness).

 • Duur: 3 uur.
 • Deelnemers: 1
 • Cursusvorm: E-Learning.

Na afloop van deze online cursus ben je op de hoogte van alle risico’s van het werken in gezoneerde gebieden. Tevens kun je de noodzakelijke maatregelen nemen om de werkzaamheden veilig uit te voeren.

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Je kunt de leerstof zo vaak bekijken als je wilt. Zo ben je maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij voldoende resultaat sturen we je een certificaat.

Succes met de cursus!

ATEX Bewustwording (ATEX Awareness)2023-01-20T10:14:52+01:00

Veilig werken in besloten ruimten

Welkom bij de online cursus ‘Veilig werken in besloten ruimten’.

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding voor het examen:

 • Veilig werken in besloten ruimten (ARBO).

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Aan het einde van de cursus kun je met het proefexamen jouw kennis testen.

Om in aanmerking te komen voor een certificaat dien je een examen af te leggen op een locatie van ELCONY. Hiervoor maken we een afspraak met je.

Succes met de cursus!

Veilig werken in besloten ruimten2023-01-20T10:15:59+01:00

Vakbekwaam Persoon (VP) NEN 3140

Welkom bij de online cursus Vakbekwaam Persoon (VP) NEN 3140.

 • Duur: 3 uur.
 • Deelnemers: 1
 • Cursusvorm: E-Learning.

Na afloop van deze online cursus ben je op de hoogte van alle risico’s van het werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties. Tevens kun je de noodzakelijke maatregelen nemen om de werkzaamheden veilig uit te voeren.

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Je kunt de leerstof zo vaak bekijken als je wilt. Zo ben je maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij voldoende resultaat sturen we je een certificaat. Als je een werkgever hebt die de cursus heeft aangevraagd, sturen wij het certificaat naar jouw werkgever.

Succes met de cursus!

Vakbekwaam Persoon (VP) NEN 31402023-01-27T10:35:57+01:00

Basisveiligheid VCA (B-VCA)

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding van het examen Basisveiligheid VCA (B-VCA).

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Aan het einde van de cursus kun je met 200 vragen jouw kennis testen. Na het afronden van de cursus weet je of je klaar bent voor het echte examen.

De cursus voldoet aan de eindtermen die gelden vanaf 1 september 2022.

Succes met de cursus!

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.
Basisveiligheid VCA (B-VCA)2023-03-08T16:08:06+01:00

Buitenwacht (Mangatwacht)

Welkom bij de online cursus ‘Buitenwacht (Mangatwacht)’.

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding van de cursussen:

 • Werken als Buitenwacht (Mangatwacht) (SOG).
 • Werken als Buitenwacht (Mangatwacht) (Arbo).

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Aan het einde van de cursus kun je met het proefexamen jouw kennis testen.

Succes met de cursus!

Buitenwacht (Mangatwacht)2023-01-20T10:20:35+01:00

Twin Ferrule Fittingen

Welkom bij de online cursus ‘Twin Ferrule Fittingen’

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding van de cursussen:

 • Werken met twin ferrule fittingen (SOG).
 • Werken met twin ferrule fittingen (Arbo).

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Aan het einde van de cursus kun je met het proefexamen jouw kennis testen.

Succes met de cursus!

Onderdelen van de twin ferrule fitting.

Twin Ferrule Fittingen2023-01-20T10:20:46+01:00

Onafhankelijke Adembescherming

Welkom bij de online cursus ‘Onafhankelijke Adembescherming’

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding van de cursussen:

 • Werken met onafhankelijke adembescherming (SOG).
 • Werken met onafhankelijke adembescherming (IS-081)
 • Werken met onafhankelijke adembescherming (Arbo).

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Aan het einde van de cursus kun je met het proefexamen jouw kennis testen.

Succes met de cursus!

Onafhankelijke Adembescherming2023-01-20T10:20:54+01:00

Gasmeten

Welkom bij de online cursus ‘Gasmeten’

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding van de cursussen:

 • Gasmeten (SOG).
 • Gasmeten (NOGEPA 1.4).
 • Gasmeten (Arbo).

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Aan het einde van de cursus kun je met het proefexamen jouw kennis testen.

Succes met de cursus!


Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.

Gasmeten2023-01-20T10:20:59+01:00

Torque en Tensioning

Welkom bij de online cursus ‘Torque en Tensioning’

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding van de cursussen:

 • Werken aan flensverbindingen volgens protocol met hydraulische torque en tensioning apparatuur (SOG).
 • Werken met torque apparatuur (Arbo).
 • Werken met tensioning apparatuur (Arbo).

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Aan het einde van de cursus kun je met het proefexamen jouw kennis testen.

Succes met de cursus!


Torque en Tensioning2023-01-20T10:21:08+01:00

Flensmonteur

Welkom bij de online cursus Flensmonteur.

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding van de cursussen:

 • Werken aan flensverbindingen (SOG).
 • Werken aan flensverbindingen volgens protocol (SOG).
 • Flensmonteur Basis (Arbo).
 • Flensmonteur Gevorderd (Arbo).

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Aan het einde van de cursus kun je met het proefexamen jouw kennis testen.

Succes met de cursus!

Flensmonteur2023-01-20T10:21:20+01:00

Titel

Ga naar de bovenkant