Vállalati profil

Az ELCONY 2006-ban alakult. Az energia-, olaj- és petrolkémiai iparban ipari tanfolyamokra specializálódtunk. Széleskörű technológiai ismereteink segítenek megérteni ügyfeleink speciális igényeit és követelményeit.

A csapat lelkes munkatársakból áll, akik mindannyian saját szakterületükkel rendelkeznek. A tananyagot folyamatosan frissítjük, és az megfelel a legújabb szabványoknak. Megértjük, hogy a résztvevőnek mire van szüksége ahhoz, hogy az információkat elsajátítsa, megjegyezze és megfelelően alkalmazza. Anyagunk világos, jól szervezett és mindenki számára könnyen olvasható is.

Tanúsítványok és elismerések

A bizonyítvány vagy oklevél értékelése attól függ, hogy a bizonyítvány vagy oklevél birtokosának milyen szabályozásokkal kell foglalkoznia. Az ELCONY által kiadott tanúsítvánnyal vagy oklevéllel a munkáltató mindig megfelel a munkafeltételekről szóló törvény 8. § “Tájékoztatás és oktatás” című cikkének. A munkáltató ugyanis biztosította, hogy a munkavállalót ténylegesen tájékoztatták az elvégzendő munkáról és a kapcsolódó kockázatokról, valamint az e kockázatok megelőzésére vagy csökkentésére irányuló intézkedésekről.

Amennyiben más rendszerrel nem állítottak ki (vagy nem állíthatóak ki) bizonyítványokat vagy okleveleket, a munkafeltételekről szóló törvény 8. cikke “Tájékoztatás és oktatás” alapján állítják ki a bizonyítványt, ha az eredmények kielégítőek.

A Hollandiában széles körben alkalmazott rendszer a VCA rendszer. A kockázatos feladatokat ebben a rendszerben a Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) által irányított Speciális kockázatos feladatok VCA (SRTV) szabályozza. A magas kockázatú feladatokat az SSVV képzési útmutatója (SOG) írja le.

A munkakörülményekről szóló törvény: 8.1. cikk

Tájékoztatás és oktatás

A munkáltató biztosítja, hogy a munkavállalók hatékony tájékoztatást kapjanak az elvégzendő munkáról és a kapcsolódó kockázatokról, valamint az e kockázatok megelőzésére vagy csökkentésére irányuló intézkedésekről.
A munkáltató biztosítja továbbá, hogy a munkavállalók hatékony tájékoztatást kapjanak arról, hogy a 13., 14., 14a. és 15. cikkben említett szakértői segítségnyújtást hogyan szervezik meg a vállalkozásában vagy telephelyén.

 • 13. cikk Szakértői segítségnyújtás a munkavállalóknak a megelőzés és védelem területén.
 • 14. cikk A megelőzés és védelem területén végzett különleges feladatokhoz nyújtott kiegészítő szakértői segítségnyújtásról szóló egyedi szabályozás.
 • 14a. cikk A megelőzés és védelem területén nyújtott kiegészítő szakértői segítségnyújtásról szóló egyedi szabályozás.
 • 15. cikk: Szakértői segítségnyújtás a vállalati vészhelyzetek elhárítása terén.

Specifikus kockázatos feladatok VCA (SRTV)

Általános

A Hollandiában széles körben alkalmazott rendszer az VCA rendszer. Ebben a rendszerben a kockázatos feladatokat a Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) által irányított Speciális Kockázatos Feladatok VCA (SRTV) szabályozza. A magas kockázatú feladatokat az SSVV képzési útmutatója (SOG) írja le.

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV)

A VNCI/VNPI nevében eljáró VCA vizsgarendszer tulajdonosa és kezelője, és az VCA rendszer részeként kifejlesztette a SOG vizsgarendszert.

A VNCI, a VNPI, a Deltalinqs, a NOGEPA és a SIR alá tartozó vállalatoknál vagy azok számára kockázatos munkát végző vállalatok operatív alkalmazottai számára készült. Az VCA -rendszer 3.4. kérdése értelmében ezeknek a munkavállalóknak meg kell felelniük az útmutatóban meghatározott képzési követelményeknek, ami a munkáltatójuk VCA* VCA** tanúsítványának megszerzésének és/vagy megtartásának feltétele, ha ez a vállalat a fent említett iparágak ügyfeleinek dolgozik.

VNCI

Holland Vegyipari Szövetség, ügyfél Alapítvány Együtt a biztonságért .

VNPI

Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie, ügyfél Alapítvány Együtt dolgozunk a biztonságért .

(Központi) Garancia Bizottság (WBC) SSVV képzési útmutató

(Központi) Garanciabizottság, amely a különböző szakmai műszaki garanciabizottságokkal együtt a VNCI/VNPI nevében és megbízásából eljáró SSVV nevében és megbízásából felelős a CIB-ben szereplő tételek, vizsgafeltételek, mátrixok és vizsgák minőségéért, valamint a gyakorlati vizsgákért, beleértve ezek végrehajtási szabályait is.

Central Item Bank (CIB)

A VCA Infra által használt munkanév a vizsgaadatbázisra, amelyben az SSVV képzési útmutató elméleti vizsgák tételeit tárolják.

VCA Infra

Az SSVV által az SSVV Training Guide vizsgabank rendszerének létrehozásával és karbantartásával megbízott szervezet.

Vizsgakamara Alapítvány

Az SSVV által megbízott szervezet, amely az SSVV Training Guide vizsgarendszer működési felügyeletét és az SSVV Training Guide teljes vizsgarendszer működésének meta-felügyeletét látja el.

Vizsgaközpont SRTV

A VCA Infra által elismert magánjogi jogi személy, amely az SSVV Training Guide vizsgáztatásáért és tanúsításáért felelős.

Vizsgaközpont SRTV

A Vizsgaközpont SRTV által létrehozott bizottság, amely gondoskodik a vizsgázók SSVV Training Guide gyakorlati vizsgáival kapcsolatos kifogások kezeléséről, és amely felelős a szakmai képzési programért és az engedélyezendő vizsgáztatók értékeléséért.

SSVV képzési útmutató (SOG)

Az SSVV tagvállalataihoz tartozó ágazatokban gyakran előforduló “nagy kockázatú feladatok” és az ezekhez szükséges, meghatározott képesítéshez tartozó kompetenciák meghatározása.

Központi Szakértői Kollégium VCA (CCVD VCA)

Az a testület, amely meghatározza az SSVV Képzési Útmutató végleges és tesztelési feltételeit, amely alapján az SSVV Képzési Útmutató vizsgák kidolgozásra kerülnek.

Szupervízió

Működési felügyelet: a Vizsgakamara Alapítvány által végzett felügyelet az SSVV Képzési Útmutató Végrehajtási Rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésére. Általános felügyelet: a VCA Inra által az SRTV Vizsgaközpontok Elismerési Szabályzata Elismerési Kritériumok Vizsgaközpontok SRTV Elismerési Szabályzatának való megfelelés felügyelete.

Végrehajtási rendelet SSVV képzési útmutató

Az SSVV által meghatározott irányelvek, amelyeknek a Vizsgaközpont SRTV által végzett vizsgáknak meg kell felelniük.

Vizsgáztatási Végrehajtási Szabályzat (UvE)

Képesítésre szabott szabályzat, a gyakorlati vizsga végrehajtására és a kiállítandó bizonyítványok minimális bejegyzéseire vonatkozó előírások SSVV Képzési Útmutató.

GYakorlati helyszín

Vizsgahely/terem, ahol az SSVV Képzési Útmutató szerinti gyakorlati vizsgák lebonyolítására kerül sor, a Vizsgáztatási Végrehajtási Szabályzatban meghatározott követelményekkel összhangban.

Diploma SSVV képzési útmutató

Az SSVV Képzési Útmutatóból származó, az adott szakképesítéshez tartozó, sikeresen teljesített elméleti és gyakorlati vizsga (csak kombináltan) igazolására szolgáló dokumentum, amelyet a vizsgaközpont SRTV állít ki.

Központi oklevél-nyilvántartás

A holland és belga VCA/VCU diplomák és SOG bizonyítványok a VCA központi diplomanyilvántartásban ellenőrizhetők.

Pálya szabályzata

1. cikkely: Részvétel

A tanfolyamon vagy képzésen való részvétel teljes mértékben a saját felelősségére történik. Az Elcony semmiféle felelősséget nem vállal a résztvevők/ harmadik fél tulajdonában és/vagy sérüléseiben okozott károkért.

2. cikkely: Személyazonosság igazolása

Minden résztvevő köteles a tanfolyam vagy képzés megkezdésekor érvényes személyazonossági igazolást bemutatni.

3. cikkely: Az utasítások követése

Ha a résztvevő nem tartja be az oktató/tanár (biztonsági) utasításait, a tanfolyam résztvevője azonnali hatállyal kizárható a tanfolyamról vagy képzésről, a tanfolyam vagy képzés díjának visszatérítése nélkül.

4. cikk: Veszélyeztetés

Ha a résztvevő saját magát vagy harmadik személyeket veszélyeztet, a résztvevőt azonnali hatállyal kizárják a tanfolyamról vagy képzésről, a tanfolyam- vagy képzési díj visszatérítése nélkül.

5. cikkely: Személyi védőfelszerelés

A résztvevő köteles egyéni védőfelszereléssel rendelkezni, azt magával hozni és használni. Ez az egyéni védőfelszerelés magában foglalja legalább a védősisakot, védőszemüveget, kesztyűt és cipőt, amennyiben a képzés ezt megköveteli.

6. cikk: Időben való jelenlét

A résztvevőnek időben jelen kell lennie.

7. cikkely: Minden órán való részvétel

A résztvevő köteles minden órán részt venni. Amennyiben ezt elmulasztja, az Elcony kizárhatja a résztvevőt a vizsgáról, anélkül, hogy a tanfolyam- vagy képzési díj visszatérítésére jogosult lenne.

8. cikk: Az eredmények

Az Elcony nem gyakorol ellenőrzést a vizsgák vagy tesztek eredményei felett.

9. cikkely: Tilos a dohányzás

A dohányzás csak a kijelölt helyeken engedélyezett.

10. cikkely: Gyakorlat

Azokat a kurzusokat, amelyekben gyakorlati feladatok és gyakorlati vizsga gyakorlására kerül sor, a kurzus leírása tartalmazza.

Általános szerződési feltételek

Regisztráció

A regisztráció csak írásban, pl. (digitális) regisztrációs űrlapon lehetséges. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel. Lehetőség van egy tanfolyamra való jelentkezés elhelyezésére, kötelezettség nélkül és ingyenesen. Ehhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Elcony kapcsolattartási osztályával.

A jelölt adatainak legkésőbb az elméleti vizsga előtt 1 nappal kell ismertnek lennie. Kérjük, figyeljen az utolsó pillanatban történő regisztrációkra és változásokra. Kérjük, hogy mind e-mailben, mind telefonon értesítsen minket.
A kitöltött regisztrációs űrlap beérkezése után az ügyfélkapcsolati osztály elküldi a regisztrációról szóló igazolást.

Folytatás / nem folytatás

Egy tanfolyam akkor kerül megrendezésre, ha véleményünk szerint elegendő résztvevő jelentkezett az adott tanfolyamra. Elvileg legkésőbb 2 héttel a tervezett kezdési időpont előtt döntünk arról, hogy egy tanfolyamot folytatunk-e vagy sem. Ha egy tanfolyamot a jelentkezők száma miatt nem tudunk megtartani, fenntartjuk a jogot, hogy különböző csoportokat vonjunk össze az adott tanfolyamra.

Megszüntetés

A tanfolyam kezdete előtt 1 héttel a résztvevő költségmentesen lemondhatja a jelentkezését. A tanfolyam kezdete előtti egy héten belüli lemondás esetén 50%-os költséget kell fizetni. A tanfolyam napján történő lemondás esetén a teljes költség fizetendő. Az eredeti résztvevő a vizsgaidőpont előtt 1 munkanappal jogosult helyettesítő résztvevőt kijelölni.

Fizetés

A tanfolyam után az ügyfél számlát kap a részvételi költségekről. A számlát a keltezéstől számított 30 napon belül kell kiegyenlíteni. Kivéve a magánszemélyek és a ZZP’ers kivételével. Ennek a csoportnak a teljes összeget előre kell kifizetnie. Ez történhet készpénzben vagy ATM-ünk segítségével a tanfolyam kezdete előtt. A fizetés beérkezése után a sikeres résztvevők Személyi biztonsági naplójához az okleveleket, igazolványokat és matricákat kiküldjük.

Megszállás

Ha egy résztvevőnek vis maior miatt a tanfolyam jelentős részét ki kell hagynia, az Elcony döntése szerint, az adott résztvevőnek lehetőség szerint lehetőséget biztosítunk arra, hogy a következő tanfolyamon pótolja az elmaradt részt. Ezért további részvételi díj nem kerül felszámításra. Az Elcony azonban soha nem köteles a részvételi költségek egészét vagy egy részét visszatéríteni, még akkor sem, ha a tanfolyamot már nem tartják meg.
Ha egy tanár vis maior miatt nem tud órát tartani, megpróbálunk helyettesítő tanárt találni. Ha ez lehetetlennek bizonyul, fenntartjuk a jogot, hogy az órát egy később meghatározandó időpontra halasszuk. Az Elcony nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a résztvevőt és/vagy azt a személyt éri, aki a résztvevőt feliratkozta, és amely az óra és/vagy a képzés/tanfolyam meg nem tartása miatt keletkezik.

Titoktartási kötelezettség

Az Elcony vállalja a résztvevővel szemben, hogy a közvetve vagy közvetlenül megszerzett üzleti információkkal kapcsolatban abszolút titoktartást tart. Lásd adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Copyright

Az Elcony által az ügyfél számára e megállapodás alapján kifejlesztett és összeállított tananyagok minden szerzői joga az Elcony-t illeti meg. Az Elcony és/vagy az ügyfél által harmadik féltől megrendelt tananyagok nem tartoznak a fent említett cikkben meghatározott megállapodások hatálya alá, kivéve, ha ezek a tananyagok nem állnak szerzői jogi védelem alatt. Ha a tananyagot nem kifejezetten az ügyfél számára fejlesztették ki, a jogok teljes egészében az Elcony-t illetik.

Adatvédelmi nyilatkozat

Ez az Elcony (ipari tanfolyamok) által használt adatvédelmi nyilatkozat. Minden vonatkozó szakaszra kiterjed, minden egyes szakaszt felül kell vizsgálni és tartalmilag értékelni.

A www.elcony.com szolgáltatáson keresztül adatvédelmi szempontból érzékeny adatok, azaz személyes adatok feldolgozására kerül sor. Az Elcony kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok gondos kezelését. A személyes adatokat ezért gondosan kezeljük és biztosítjuk.

A feldolgozás során betartjuk az adatvédelmi jogszabályok követelményeit. Ez többek között azt jelenti, hogy:

 • egyértelműen megnevezzük, hogy milyen célból dolgozunk fel személyes adatokat. Ezt a jelen adatvédelmi nyilatkozaton keresztül tesszük;
 • a személyes adatok gyűjtését csak a jogszerű célokhoz szükséges személyes adatokra korlátozzuk;
 • előzetesen kifejezett hozzájárulását kérjük személyes adatainak feldolgozásához, amennyiben az Ön hozzájárulása szükséges;
 • megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, és ugyanezt megköveteljük a személyes adatokat a nevünkben feldolgozó felektől;
 • tiszteletben tartjuk a személyes adatainak az Ön kérésére történő betekintésre, helyesbítésre vagy törlésre való rendelkezésre bocsátásához való jogát;

Az Elcony az adatkezelő. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk és használunk fel, és milyen célból. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el.

A személyes adatok felhasználása

Szolgáltatásunk (tanfolyam) igénybevételekor bizonyos adatokat kapunk Öntől. Ezek között lehetnek személyes adatok is. Csak azokat a személyes adatokat tároljuk és használjuk fel, amelyeket közvetlenül Ön ad meg, az Ön által kért szolgáltatással összefüggésben, vagy amelyek megadásakor egyértelmű, hogy azokat feldolgozás céljából bocsátja rendelkezésünkre.

Az alábbi adatokat az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra használjuk fel:

 • Név (személy – cég);
 • Számlázási cím;
 • E-mail cím;
 • Telefonszám;
 • Születési dátum;

Regisztráció

Szolgáltatásunk bizonyos részeihez először regisztrálnia kell. A regisztrációt követően tároljuk az Ön által megadott személyes adatokat. Ezeket az adatokat azért őrizzük meg, hogy ne kelljen minden alkalommal megadnia őket, és hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban felvehessük Önnel a kapcsolatot.
Az Ön adatait nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha ez a velünk kötött megállapodás teljesítése keretében szükséges, vagy ha ezt törvény írja elő. Csalás vagy szolgáltatásunkkal való visszaélés gyanúja esetén személyes adatokat adhatunk át az illetékes hatóságoknak.

Megrendelés feldolgozása – tanfolyamfoglalás – vizsga

Amikor megrendelést ad le nálunk, személyes adatait annak feldolgozásához használjuk fel. Amennyiben a megfelelő kezeléshez szükséges, személyes adatait harmadik félnek is átadhatjuk. Erről bővebben ebben az adatvédelmi nyilatkozatban olvashat.

Helyadatok

Ha a szolgáltatáshoz (pl. egy cégen belüli tanfolyam) szükséges, gyűjthetünk Öntől helymeghatározási adatokat. Ehhez az Ön hozzájárulását az adott időpontban kérjük. Ezen kívül ezeket a helymeghatározási adatokat tárolhatjuk és feldolgozhatjuk.

Harmadik felek részére

Az Ön adatait továbbíthatjuk partnereinknek (vizsgabüro ‘s). Ezek a partnerek részt vesznek a megállapodás végrehajtásában.

Biztonság

Biztonsági intézkedéseket teszünk a személyes adatokkal való visszaélés és a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés korlátozása érdekében.

Megőrzési időszakok

A fent leírt személyes adatokat a szükséges ideig tároljuk. Ez általában 5 év. A legtöbb tanúsítvány érvényességi ideje 5 év. Ha Ön már nem kívánja igénybe venni szolgáltatásainkat, az adatait töröljük, kivéve, ha jogi kötelezettség hosszabb megőrzést ír elő (például a fizetési adatok hétéves adómegőrzési kötelezettsége).

Sütik

A sütiket a weboldal lehető legjobb működéséhez használjuk. A cookie egy kis fájl, amelyet a weboldalunk küld, és amelyet az Ön böngészője helyez el a weboldalunk meglátogatásához használt eszközön. A cookie-ban tárolt információk visszaküldhetők a weboldalunknak, amikor újra meglátogatja a weboldalt. A cookie-król további információkat a ConsuWijzer weboldalán talál.

Google Analytics

Mivel szeretnénk tudni, hogy látogatóink hogyan használják a weboldalt, hogy optimalizálni tudjuk a weboldal használatát, a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A Google analitikai sütiket helyez el ezért ezen a weboldalon keresztül. Az információkat a lehető legnagyobb mértékben anonimizáljuk. Az Ön IP-címét kifejezetten nem használjuk fel. Ezért nem tudjuk Önt személyesen nyomon követni. A Google Analytics szabályzatáról további információkat itt talál.

Szociális média

Szeretnénk a lehető legkönnyebben lehetővé tenni, hogy Ön a közösségi médián keresztül megoszthassa weboldalunk tartalmát. Ezt számos közösségi média gombon keresztül teheti meg.

A következő közösségi média csatornák gombjait helyeztük el. Kérjük, olvassa el az adott közösségi médiacsatornák adatvédelmi nyilatkozatát, hogy megtudja, hogyan kezelik az adatvédelmet. Az alábbiakban a különböző adatvédelmi nyilatkozatokra mutató linkek megosztásával segítjük Önt ezen az úton:

Facebook
Instagram
LinkedIn
Pinterest
Twitter
YouTube

Tiltás és törlés

Szeretné letiltani vagy törölni a sütiket? Ezt a böngésző beállításain keresztül teheti meg. Ha szükséges, használja böngészője súgófunkcióját, hogy megtudja, hogyan végezze el ezt.

A Az Ön online választásai weboldalon keresztül további magyarázatot talál a sütik letiltására vonatkozóan.

Linkek

Weboldalunkon külső weboldalakra mutató linkeket talál. A linkre kattintva egy Elcony.com-on kívüli weboldalra juthat. Ezek a külső webhelyek cookie-kat használhatnak. Kérjük, olvassa el az adott weboldal cookie- vagy adatvédelmi nyilatkozatát.

Változások az adatvédelmi nyilatkozatban

Fenntartjuk a jogot, hogy változtatásokat eszközöljünk ezen adatvédelmi nyilatkozatban. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy tisztában legyen ezekkel a változásokkal.

Adatainak megtekintése és módosítása

Adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatos kérdésekkel, illetve a személyes adataihoz való hozzáféréssel és azok módosításával (vagy törlésével) kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk az alábbi elérhetőségeken.

A személyes adatokra vonatkozó felhatalmazás

Természetesen szívesen segítünk Önnek, ha személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban panasza van. Az adatvédelmi jogszabályok értelmében Önnek is joga van panaszt tenni a Személyes Adatok Hatóságánál a személyes adatainak feldolgozása ellen. E célból a Személyes Adatvédelmi Hatósághoz fordulhat.