Şirket profili

ELCONY 2006 yılında kurulmuştur. Enerji, petrol ve petrokimya sektörlerinde endüstriyel kurslar konusunda uzmanız. Kapsamlı teknoloji bilgimiz, müşterilerimizin özel ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Ekip, her biri kendi uzmanlık alanına sahip hevesli personelden oluşmaktadır. Eğitim materyalleri sürekli güncellenmekte ve en son standartları karşılamaktadır. Bir katılımcının bilgiyi özümsemek, hatırlamak ve doğru şekilde uygulamak için neye ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Materyalimiz açık, iyi düzenlenmiş ve herkes için okunması kolaydır.

Sertifika ve takdirler

Bir sertifika veya diplomanın değeri, sertifika veya diploma sahibinin muhatap olması gereken düzenlemelere bağlıdır. ELCONY tarafından verilen bir sertifika veya diploma ile bir işveren her zaman Çalışma Koşulları Yasası Madde 8 ‘Bilgi ve talimat’ ile uyumludur. Çünkü işveren, çalışanın yapılacak iş ve ilgili riskler ile bu riskleri önlemeye veya azaltmaya yönelik önlemler hakkında etkin bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamıştır.

Diğer sistemler tarafından herhangi bir sertifika veya diploma verilmediği (veya verilemediği) durumlarda, sonuçların tatmin edici olması halinde Çalışma Koşulları Yasası Bölüm 8 ‘Bilgi ve talimat’ temelinde bir sertifika verilir.

Hollanda’da yaygın olarak uygulanan bir sistem de VCA sistemidir. Bu sistemdeki riskli görevler Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) tarafından yönetilen Spesifik Riskli Görevler VCA (SRTV) tarafından yönetilmektedir. Yüksek riskli görevler SSVV Eğitim Kılavuzunda (SOG) açıklanmaktadır.

Çalışma Koşulları Hakkında Kanun: Madde 8.1

Bilgilendirme ve talimat

İşveren, çalışanların yapılacak iş ve ilgili riskler ile bu riskleri önlemeye veya azaltmaya yönelik tedbirler hakkında etkin bir şekilde bilgilendirilmesini sağlar.
İşveren ayrıca, çalışanların 13, 14, 14a ve 15. maddelerde atıfta bulunulan uzman yardımının kendi işletmesinde veya işyerinde nasıl organize edildiği konusunda etkin bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlar.

 • Madde 13 Önleme ve koruma alanında uzman çalışan yardımı.
 • Madde 14 Önleme ve koruma alanındaki belirli görevler için ek uzman yardımına ilişkin özelleştirilmiş yönetmelik
 • Madde 14a Her şeyi kapsayan düzenleme Önleme ve koruma alanında ilave uzman yardımı
 • Madde 15 Şirket acil durum müdahalesi alanında uzman yardımı

Spesifik Riskli Görevler VCA (SRTV)

Genel

Hollanda’da yaygın olarak uygulanan bir sistem VCA sistemidir. Bu sistemdeki riskli görevler Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) tarafından yönetilen Spesifik Riskli Görevler VCA (SRTV) tarafından yönetilmektedir. Yüksek riskli görevler SSVV Eğitim Kılavuzunda (SOG) açıklanmaktadır.

Vakıf İşbirliği yapın İçin Güvenlik (SSVV)

VNCI/VNPI adına hareket eden VCA sınav sisteminin sahibi ve yöneticisidir ve VCA sisteminin bir parçası olarak SOG sınav sistemini geliştirmiştir.

VNCI, VNPI, Deltalinqs, NOGEPA ve SIR’a bağlı şirketlerde veya bu şirketler için riskli işler yürüten şirketlerin operasyonel çalışanlarına yöneliktir. VCA sisteminin 3.4 numaralı sorusu uyarınca, bu çalışanlar, bu şirket yukarıda belirtilen sektörlerdeki müşteriler için çalışıyorsa, işverenlerinin VCA* VCA** sertifikasını almak ve/veya muhafaza etmek için bir koşul olarak Kılavuzda belirtilen eğitim gereksinimlerini karşılamalıdır.

VNCI

Hollanda Kimya Endüstrisi Birliği, müşteri Güvenlik için Birlikte Çalışma Vakfı.

VNPI

Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie, müşteri Güvenlik İçin Birlikte Çalışan Vakıf .

(Merkezi) Garanti Komitesi (WBC) SSVV Eğitim Kılavuzu

(Merkezi) Garanti Komitesi, çeşitli mesleki teknik garanti komiteleri ile birlikte, SSVV adına ve emriyle, VNCI/VNPI adına hareket ederek, CIB’de yer alan maddelerin, test şartlarının, matrislerin ve sınavların kalitesinden ve bunların uygulama yönetmelikleri de dahil olmak üzere uygulamalı sınavlardan sorumludur.

Merkezi Madde Bankası (CIB)

VCA Infra tarafından SSVV Eğitim Kılavuzu teori sınavlarına yönelik öğelerin depolandığı sınav veritabanı için kullanılan çalışma adı.

VCA Infra

SSVV Eğitim Rehberi sınav bankası sistemini kurmak ve sürdürmek üzere SSVV tarafından görevlendirilen kuruluş.

Sınav Odası Vakfı

SSVV Eğitim Rehberi sınav sisteminin operasyonel gözetimini ve genel SSVV Eğitim Rehberi sınav sisteminin işleyişinin meta-gözetimini sağlamak üzere SSVV tarafından görevlendirilen kuruluş.

Sınav merkezi SRTV

VCA Infra tarafından tanınan ve SSVV Eğitim Kılavuzu sınav ve belgelendirmesinden sorumlu özel hukuk tüzel kişiliği.

Examencommissie SRTV

Sınav Merkezi SRTV tarafından kurulan ve sınav adaylarının SSVV Eğitim Kılavuzu uygulamalı sınavlarına ilişkin itirazların ele alınmasıyla ilgilenen ve mesleki eğitim programından ve yetkilendirilecek sınav görevlilerinin değerlendirilmesinden sorumlu olan bir komite.

SSVV Eğitim Kılavuzu (SOG)

SSVV’ye bağlı branşlarda yaygın olarak karşılaşılan “yüksek riskli görevlerin” ve bunlar için gerekli olan belirli bir yeterliliğe ait yetkinliklerin belirlenmesi.

Merkezi Uzmanlar Koleji VCA (CCVD VCA)

SSVV Eğitim Rehberi sınavlarının geliştirildiği nihai ve test terimlerini belirleyen Kurul.

Denetim

Operasyonel denetim: SSVV Eğitim Rehberi Uygulama Kararnamesi hükümlerine uygunluğun Sınav Odası Vakfı tarafından denetlenmesi. Genel denetim: VCA Inra tarafından SRTV Sınav Merkezlerinin Tanınma Kriterleri Tanınma Yönetmeliğine uygunluğunun denetlenmesi.

Yürütme Kararnamesi SSVV Eğitim Rehberi

SSVV tarafından oluşturulan ve bir Sınav Merkezi SRTV tarafından yapılan sınavların uyması gereken kılavuzlar.

Sınav Uygulama Yönetmelikleri (UvE)

Uygulamalı sınavın uygulanması için bir yeterliliğe özel yönetmelikler ve SSVV Eğitim Kılavuzunda verilecek sertifikalardaki asgari girişlere ilişkin yönetmelikler.

Uygulama yeri

SSVV Eğitim Kılavuzu kapsamındaki uygulamalı sınavların, Sınav Uygulama Yönetmeliklerinde belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirildiği sınav yeri/odası.

Diploma SSVV Eğitim Kılavuzu

Sınav merkezi SRTV tarafından düzenlenecek olan, SSVV Eğitim Rehberindeki belirli bir yeterliliğe ait teorik ve pratik sınavın (sadece kombinasyon halinde) başarıyla tamamlandığının kanıtı olarak değerli belge.

Merkezi Diploma Kaydı

Hollanda ve Belçika VCA/VCU Diplomaları ve SOG sertifikaları Merkezi Diploma Sicili VCA’da doğrulanabilir.

Kurs düzenlemeleri

Madde 1: Katılım

Herhangi bir kurs veya eğitime katılım riski tamamen size aittir. Elcony, katılımcının/üçüncü şahısların mallarına verilen zarar ve/veya yaralanmalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 2: Kimlik belgesi

Her katılımcının bir kurs veya eğitimin başlangıcında geçerli bir kimlik belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.

Madde 3: Talimatlara uyma

Katılımcının eğitmen/öğretmenin (güvenlik) talimat(lar)ına uymaması halinde, kurs katılımcısı kurs veya eğitim ücretleri iade edilmeksizin derhal geçerli olmak üzere kurs veya eğitimden çıkarılabilir.

Madde 4: Tehlikeye atma

Katılımcının kendisini veya üçüncü şahısları tehlikeye atması durumunda, katılımcı kurs veya eğitim ücretleri iade edilmeksizin derhal geçerli olmak üzere kurstan veya eğitimden çıkarılacaktır.

Madde 5 Kişisel koruyucu ekipman

Katılımcı kişisel koruyucu ekipman bulundurmak, getirmek ve kullanmakla yükümlüdür. Bu kişisel koruyucu ekipman, eğitimin gerektirmesi halinde en azından bir güvenlik kaskı, gözlük, eldiven ve ayakkabı içerir.

Madde 6: Zamanında hazır bulunma

Katılımcı zamanında hazır bulunmalıdır.

Madde 7: Tüm derslere katılmak

Katılımcı tüm derslere katılmakla yükümlüdür. Bunu yapmaması halinde Elcony, kurs veya eğitim ücretlerinin iadesini talep etme hakkı olmaksızın katılımcıyı sınavdan çıkarabilir.

Madde 8: Sonuçlar

Elcony’nin herhangi bir sınav veya testin sonuçları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur.

Madde 9: Sigara içmek yasaktır

Sigara içilmesine yalnızca belirlenmiş yerlerde izin verilir.

Madde 10: Uygulama

Uygulamalı alıştırmaların ve uygulamalı sınavların yapıldığı kurslar kurs tanımında listelenmiştir.

Genel hüküm ve koşullar

Kayıt

Kayıt sadece yazılı olarak, örneğin (dijital) bir kayıt formu kullanılarak yapılabilir. Başvurular alınış sırasına göre işleme alınacaktır. Herhangi bir zorunluluk olmaksızın ve ücretsiz olarak bir kurs için seçenek sunmak mümkündür. Bunun için lütfen Elcony’nin ilişki yönetimi departmanıyla iletişime geçin.

Aday bilgileri teori sınavından en geç 1 gün önce bilinmelidir. Lütfen son dakika kayıtlarına ve değişikliklerine dikkat edin. Lütfen hem e-posta hem de telefon yoluyla bize bildirin.
Devam ediyor / etmiyor

Bir kurs, bize göre yeterli sayıda katılımcının ilgili kursa kayıt yaptırmış olması halinde gerçekleştirilecektir. Prensip olarak, bir kursa devam edip etmeyeceğimize planlanan başlangıç tarihinden en geç 2 hafta önce karar vereceğiz. Kayıt sayısı nedeniyle bir kursun gerçekleştirilememesi durumunda, ilgili kurs için farklı grupları birleştirme hakkımızı saklı tutarız.

İptal

Bir katılımcı, kursun başlamasından 1 hafta öncesine kadar kaydını herhangi bir ücret ödemeden iptal edebilir. Kursun başlamasına bir hafta kala yapılan iptallerde masrafların %50’si ödenir. Kurs günü iptal edilmesi halinde tüm masraflar ödenir. Asıl katılımcı, sınav saatinden 1 iş günü öncesine kadar yedek bir katılımcı belirleme hakkına sahiptir.

Ödeme

Kurstan sonra müşteri, katılım ücreti için bir fatura alacaktır. Fatura, tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmelidir. Özel şahıslar ve ZZP’liler hariç. Bu grup tutarın tamamını peşin olarak ödemelidir. Bu, kurs başlamadan önce nakit olarak veya ATM’miz kullanılarak yapılabilir. Ödeme alındıktan sonra, başarılı katılımcıların Kişisel Güvenlik Kayıt Defteri için diplomalar, geçiş kartları ve çıkartmalar gönderilecektir.

Devamsızlık

Bir katılımcı mücbir sebeplerden dolayı kursun önemli bir bölümünü kaçırmak zorunda kalırsa, Elcony’nin takdirine bağlı olarak, bu katılımcıya mümkün olduğunca kaçırdığı bölümü bir sonraki kursta telafi etme fırsatı verilecektir. Bunun için ek bir katılım ücreti talep edilmeyecektir. Ancak Elcony, kurs artık düzenlenmiyor olsa bile, katılım masraflarının tamamını veya bir kısmını iade etmek zorunda olmayacaktır.
Gizlilik yükümlülüğü

Elcony, katılımcıya doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen herhangi bir ticari bilgi ile ilgili olarak mutlak gizliliği korumayı taahhüt eder. Gizlilik beyanımıza bakınız.

Telif hakkı

Bu anlaşma uyarınca Elcony tarafından müşteri için geliştirilen ve derlenen öğrenim materyallerinin tüm telif hakları Elcony’ye aittir. Elcony ve/veya müşteri tarafından üçüncü taraflara yaptırılan kurs materyalleri, bu kurs materyalleri telif hakkı ile korunmadığı sürece, yukarıda belirtilen maddede belirtilen düzenlemelerin dışında tutulur. Kurs materyali müşteri için özel olarak geliştirilmemişse, haklar tamamen Elcony’ye aittir.

Gizlilik bildirimi

Bu, Elcony’de (endüstriyel kurslar) kullanılan gizlilik bildirimidir. İlgili tüm bölümler kapsanmaktadır, her bölümün içerik açısından gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

www.elcony.com hizmeti aracılığıyla, gizliliğe duyarlı veriler veya kişisel veriler işlenir. Elcony, kişisel verilerin dikkatli bir şekilde ele alınmasının büyük önem taşıdığını düşünmektedir. Bu nedenle kişisel veriler tarafımızdan dikkatle işlenmekte ve güvence altına alınmaktadır.

İşlemlerimizde, gizlilik mevzuatının gerekliliklerine uymaktayız. Bu, diğer şeylerin yanı sıra şu anlama gelir

 • kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimizi açıkça belirtmek. Bunu bu gizlilik bildirimi aracılığıyla yapıyoruz;
 • kişisel veri toplamamızı yalnızca meşru amaçlar için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırmak;
 • rızanızın gerekli olduğu durumlarda kişisel verilerinizi işlemek için önce açık rızanızı isteyin;
 • kişisel verilerinizi korumak için uygun güvenlik önlemlerini almak ve bizim adımıza kişisel verileri işleyen taraflardan da aynısını talep etmek;
 • İsteğiniz üzerine kişisel verilerinizi inceleme, düzeltme veya silme için hazır bulundurma hakkınıza saygı göstermek;

Elcony veri denetleyicisidir. Bu gizlilik bildiriminde, hangi kişisel verileri ne amaçla topladığımızı ve kullandığımızı açıklıyoruz. Dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Kişisel verilerin kullanımı

Hizmetimizi (kurs) kullanırken sizden belirli veriler elde ederiz. Bu kişisel verileri içerebilir. Yalnızca talep ettiğiniz hizmet bağlamında doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan veya sağlandığında işlenmek üzere bize sağlandığı açık olan kişisel verileri saklar ve kullanırız.

Aşağıdaki verileri gizlilik bildiriminde belirtilen amaçlar için kullanırız:

 • Adı (kişi – şirket);
 • Fatura adresi;
 • E-posta adresi;
 • Telefon numarası;
 • Doğum tarihi;

Kayıt

Hizmetimizin belirli bölümleri için önce kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra, sağladığınız kişisel verileri saklarız. Bu verileri, her seferinde sağlamak zorunda kalmamanız ve sözleşmenin ifasıyla bağlantılı olarak sizinle iletişime geçebilmemiz için saklarız.
Bizimle yaptığınız sözleşmenin yürütülmesi çerçevesinde gerekli olmadıkça veya yasalar gerektirmedikçe verilerinizi üçüncü taraflara vermeyeceğiz. Dolandırıcılık veya hizmetimizin kötüye kullanıldığından şüphelenilmesi durumunda, kişisel verileri yetkili makamlara teslim edebiliriz.

Siparişin işlenmesi – kurs rezervasyonu – sınav

Bize bir sipariş verdiğinizde, kişisel verilerinizi bu siparişi işlemek için kullanırız. Doğru işlem için gerekli olması halinde, kişisel verilerinizi üçüncü taraflara da verebiliriz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi bu gizlilik bildiriminde okuyabilirsiniz.

Konum verileri

Hizmet için gerekliyse (örneğin şirket içi bir kurs), sizden konum verilerini toplayabiliriz. Bunun için o sırada onayınız alınacaktır. Ayrıca, bu konum verileri depolanabilir ve işlenebilir.

Üçüncü taraflara

Verilerinizi ortaklarımıza (sınav büroları) aktarabiliriz. Bu ortaklar sözleşmenin yürütülmesinde yer alırlar.

Güvenlik

Kişisel verilerin kötüye kullanımını ve yetkisiz erişimi sınırlamak için güvenlik önlemleri alıyoruz.

Saklama süreleri

Yukarıda açıklanan kişisel veriler gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Bu süre genellikle 5 yıldır. Çoğu sertifikanın geçerlilik süresi 5 yıldır. Hizmetlerimizi artık kullanmak istemiyorsanız, daha uzun süre saklanmasını gerektiren yasal bir zorunluluk olmadığı sürece (ödeme verileri için yedi yıllık vergi saklama yükümlülüğü gibi) verileriniz silinecektir.

Çerezler

Bu web sitesinin mümkün olan en iyi şekilde çalışması için çerezler kullanılmaktadır. Çerez, web sitemiz tarafından gönderilen ve web sitemizi ziyaret etmek için kullandığınız cihaza tarayıcınız tarafından yerleştirilen küçük bir dosyadır. Çerezde saklanan bilgiler, web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde web sitemize geri gönderilebilir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi ConsuWijzer web sitesinde bulunabilir.

Google Analytics

Ziyaretçilerimizin web sitesini nasıl kullandığını bilmek istediğimizden, web sitesinin kullanımını optimize edebilmek için Google Analytics kullanıyoruz. Bu nedenle Google’ın analitik çerezleri bu web sitesi üzerinden yerleştirilir. Bilgiler mümkün olduğunca anonimleştirilir. IP adresiniz kesinlikle kullanılmaz. Bu nedenle sizi kişisel olarak izleyemeyiz. Google Analytics’in politikası hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Sosyal medya

Web sitemizin içeriğini sosyal medya aracılığıyla paylaşmanızı mümkün olduğunca kolaylaştırmak istiyoruz. Bu, bir dizi sosyal medya düğmesi aracılığıyla yapılabilir.

Aşağıdaki sosyal medya kanallarının butonlarını yerleştirdik. Gizlilik konusunu nasıl ele aldıklarını öğrenmek için lütfen ilgili sosyal medya kanallarının gizlilik bildirimlerini okuyun. Aşağıda çeşitli gizlilik beyanlarının bağlantılarını paylaşarak yolunuza devam etmenize yardımcı oluyoruz:

Facebook
Instagram
LinkedIn
Pinterest
Twitter
YouTube

Devre dışı bırak ve sil

Çerezleri devre dışı bırakmak veya silmek istiyor musunuz? Bunu tarayıcı ayarlarınız üzerinden yapabilirsiniz. Gerekirse, bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için tarayıcınızın yardım işlevini kullanın.

Your Online Choices web sitesi aracılığıyla çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağı hakkında daha fazla açıklama bulabilirsiniz.

Linkler

Web sitemizde harici web sitelerine bağlantılar bulacaksınız. Bir bağlantıya tıklamak sizi Elcony.com dışındaki bir web sitesine götürecektir. Bu harici web siteleri çerez kullanabilir. Lütfen söz konusu web sitesinin çerez veya gizlilik bildirimine bakın.

Bu gizlilik bildirimindeki değişiklikler

.
Bu gizlilik bildiriminde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu değişikliklerden haberdar olmanız için bu gizlilik bildirimine düzenli olarak başvurmanız önerilir.

Verilerinizi görüntüleme ve değiştirme

Gizlilik politikamızla ilgili sorularınız veya kişisel verilerinize erişim ve değişikliklerle (veya bunların silinmesiyle) ilgili sorularınız için lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçin.

Kişisel Veriler için Yetki

Elbette, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili şikayetleriniz varsa size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Gizlilik mevzuatı kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine karşı Kişisel Veriler Kurumu’na şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Bu amaçla Kişisel Veri Kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.