ATEX Bewustwording (ATEX Awareness)

Online cursus met examen

  • Kies uit meerdere talen.

  • Doe het examen wanneer het jou uit komt.

Doelgroep

Voor veilig werken in explosiegevaarlijke omgevingen gelden de normen zoals vastgesteld in de ATEX-richtlijnen. Personen die bekwaam zijn in ATEX Awareness bezitten expertise op dit gebied en zijn verantwoordelijk voor het naleven van veiligheidsrichtlijnen binnen hun takenpakket. Bovendien beschikken ze over voldoende kennis van de voorschriften en regelgeving met betrekking tot explosiegevaarlijke omgevingen.

Leerdoel

De ATEX Awareness training is essentieel voor alle medewerkers die vanuit hun functie moeten begrijpen en handelen volgens de voorschriften met betrekking tot explosiegevaarlijke omgevingen. De training behandelt algemene aspecten die cruciaal zijn voor het veilig beheren van werkzaamheden in dergelijke omgevingen.

Theorie

Arbowet- en regelgeving.
Definities en begrippen.
Brand- en explosiegevaar.
ATEX Richtlijnen.
Werken met brandgevaarlijke stoffen.

Online cursus

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Je kunt de leerstof zo vaak bekijken als je wilt. Zo ben je maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij voldoende resultaat sturen we je een certificaat.

Certificaat

Op het certificaat zit geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. Artikel 8 van de Nederlandse Arbowet spreekt over dat de werkgever voldoende voorlichting en onderricht dient te verzorgen. Door het volgen van deze cursus voldoen zowel de werkgever als de werknemer aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid.