Werken met torque- en tensioning apparatuur (SOG)

Doelgroep

Medewerkers in de industrie die flensverbindingen volgens protocol openen en sluiten met gebruikmaking van torque- en tensioning apparatuur.

Leerdoel

Op veilige en verantwoorde wijze flensverbindingen openen en sluiten met het voorgeschreven moment en/of kracht in de boutverbinding.

Theorie

Basisbegrippen.
Arbowet.
Veiligheidsregels en specifieke risico’s.
Equipment en aanverwante onderdelen.
Werking van ‘tensioning’ en torquen’.
Methode en gebruik van torque- en tensioning apparatuur.

Praktijk

Veiligheidsregels.
Voorbereiding op het torquen en tensionen.
Werkhouding.
Gebruik gereedschap en meetmiddelen.
Aanspannen (torquen).
Aanspannen (tensionen – 50% methode).

Examentalen

Het SOG-examen is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Pools, Portugees en Roemeens.

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
De kandidaat moet in het bezit zijn van een van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SCC-17 of SCC-18.
De kandidaat moet in het bezit zijn van het diploma ‘Werken aan flensverbindingen volgens protocol’ (SOG).

Cursusduur

1 dag (2 dagdelen) (exclusief examen)  met maximaal 8 cursisten.
Herhalingscursus: 1 dag (2 dagdelen).

NEN-EN 1591-4

De cursus is afgestemd op NEN-EN 1591-4:2013 Table 2 (training matrix for hydraulic tension tightening) en Table 3 (training matrix for hydraulic torque tightening).

Diploma

Volgens de SSVV Opleidingengids (SOG).
Geldigheid: 5 jaar.
De geslaagde deelnemers worden geregistreerd in het Centraal Diplomaregister: cdr.ssvv.nl

Prijzen

€ 279,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.
€ 70,00 per persoon SOG-examenkosten.

Bel ons gerust op +31(0)88-2200100 of stuur een e-mail naar info@elcony.com

Werken met torque- en tensioning apparatuur (ELCONY)

Doelgroep

De cursus Torque en Tensioning is bedoeld voor de monteur die aan boutverbindingen werkt met hydraulische torque- en tensioning apparatuur.

Leerdoel

De monteur leert op veilige en verantwoorde wijze boutverbindingen te openen en te sluiten met hydraulische torque- en tensioning apparatuur.

Theorie

Torque apparatuur.
Tensioning apparatuur.
Werkmethodiek torquing.
Werkmethodiek tensioning.
Principes van het gecontroleerd lossen en aanhalen van flensverbindingen.
Werken volgens protocol (sluitprocedure).
Veiligheidseisen bij het werken met specifieke apparatuur en gereedschappen.

Praktijk

Voorschriften en procedures toepassen.
Werken met meetmiddelen.
Werken met torque- en tensioning apparatuur.

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Diploma

Volgens artikel 8 van de Nederlandse Arbowet – Voorlichting en onderricht.
Geldigheid: 5 jaar.

Prijs

€ 279,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.

Bel ons gerust op +31(0)88-2200100 of stuur een e-mail naar info@elcony.com