Gasmeten

In de petrochemische industrie wordt dagelijks, al dan niet in besloten ruimten, gemeten op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Het goed uitvoeren van een meting vereist meer dan basiskennis. Het uitvoeren van een meting is gemakkelijk aan te leren, maar het interpreteren van de resultaten des te moeilijker.

Uit de Arbowet Artikel 3.5g. Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie

Indien kan worden vermoed dat de atmosfeer op een plaats of in een ruimte in zodanige mate stoffen bevat dat daardoor gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie, mag de werknemer zich alleen bevinden op die plaats of in die ruimte indien uit onderzoek blijkt dat het gevaar niet aanwezig is.

Na de cursus Gasmeten wordt verwacht dat de cursist in voldoende mate de theoretische kennis over gasmeten en de werking van mobiele gasmeetapparatuur beheerst en in staat is te begrijpen wat de meetresultaten betekenen, zodat deze op de juiste manier worden geïnterpreteerd.

Gasmeten (SOG)

Doelgroep

De cursus Gasmeten is bedoeld voor medewerkers die gasmetingen en gasdetectie moeten uitvoeren en meetgegevens interpreteren. De metingen omvatten explosiegevaarlijke en toxische stoffen en zuurstof.

Medewerkers in de industrie met een gerichte vakopleiding zoals een VAPRO opleiding (A, B of C niveau) of laborantenopleiding die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

Leerdoel

De medewerker leert in de cursus gasmeten op een veilige en vakbekwame wijze gasmetingen te  verrichten en interpreteren.

Theorie

Basisbegrippen van: toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities Grenswaarde- en TGG, verspreidings-afhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m³, toxische stoffen meting.
Basisbegrippen als brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitsmeting.
Basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting.

Praktijk

Zelfstandig gasmetingen verrichten.
Meten met een katalytische explosiemeter.
Meten met een zuurstofmeter.
Meten met een Photo Ionisatie Detectie meter (PID-meter).
Meten met chemische gasmeetbuisjes.

Examentaal

Het SOG-examen is alleen beschikbaar in het Nederlands.

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
De kandidaat moet in het bezit zijn van een van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SCC-17 of SCC-18.
Het is van belang dat de kandidaat ‘verkleuring’ kan herkennen.

Cursusduur

Voor medewerkers zonder gerichte vakopleiding
3 dagen (6 dagdelen) inclusief examen.
Maximaal 12 cursisten.

Voor medewerkers met een aantoonbaar gerichte opleiding*
2 dagen (4 dagdelen) inclusief examen.
Maximaal 12 cursisten.
* VAPRO (A, B, C), Laboratoriumtechniek (mbo/hbo/wo), Chemie (mbo/hbo/wo), MVK / HVK / MoSHE, Arbeidshygiëne (post hbo), Brandweeropleiding verkenner gevaarlijke stoffen, Scheikunde (mbo/hbo/wo), eerder certificaat SOG gasmeten dat langer dan 1 jaar is verlopen, andere kwalificaties alleen in overleg met VCA Infra.

Basisopleiding met voorkennis en gasmeetervaring
1 dag (2 dagdelen) inclusief examen.
Maximaal 12 cursisten.

Herhalingsopleiding
1 dag (2 dagdelen) inclusief examen.
Maximaal 12 cursisten.
Het eerdere diploma Gasmeten (SOG) mag niet langer dan 1 jaar verlopen zijn.

Diploma

Volgens de SSVV Opleidingengids (SOG).
Geldigheid: 3 jaar.
De geslaagde deelnemers worden geregistreerd in het Centraal Diplomaregister: www.ssvv.vca.nl

Erkenningen

NOGEPA erkent het SOG diploma ‘Gasmeten’ van de SSVV.

Prijzen 1 dag

€ 229,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.
€ 70,00 per persoon SOG-examenkosten.

Prijzen 2 dagen

€ 429,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.
€ 70,00 per persoon SOG-examenkosten.

Gasmeten (ELCONY)

Doelgroep

De cursus Gasmeten is bedoeld voor medewerkers die gasmetingen en gasdetectie moeten uitvoeren en meetgegevens interpreteren. De metingen omvatten explosiegevaarlijke en toxische stoffen en zuurstof.

Medewerkers in de industrie met een gerichte vakopleiding zoals een VAPRO opleiding (A, B of C niveau) of laborantenopleiding die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

Leerdoel

De medewerker leert in de cursus gasmeten op een veilige en vakbekwame wijze gasmetingen te  verrichten en interpreteren.

Theorie

Basisbegrippen van: toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities Grenswaarde- en TGG, verspreidings-afhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m³, toxische stoffen meting.
Basisbegrippen als brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting.
Basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting.

Praktijk

Zelfstandig gasmetingen verrichten.
Meten met een katalytische explosiemeter.
Meten met een zuurstofmeter.
Meten met een Photo Ionisatie Detectie meter (PID-meter).
Meten met chemische gasmeetbuisjes.

Ingangseisen

Geen.

Duur

In overleg, 1 tot 2 dagen.

Diploma

  • Volgens Arbowet artikel 8 – Voorlichting en onderricht.
  • 5 jaar geldig.

Prijs 1 dag

€ 229,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.

Prijs 2 dagen

€ 429,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.

Gasmeten