Werken als Buitenwacht (mangatwacht) (SOG)

Doelgroep

Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.

Leerdoel

Toezicht kunnen houden bij een besloten ruimte en op de juiste manier kunnen handelen in een noodsituatie.

Theorie

Algemeen (basisbegrippen).
Wetgeving (Arbowet).
Veiligheid:
Algemene veiligheids- en milieuregels.
Specifieke risico’s.
Communicatie.
Maatregelen om veilig te werken.
Werkvergunning.
Alarmsituatie.

Praktijk

Voorbereiding (werkvergunning en communicatiemiddelen).
Uitvoering: Bij de besloten ruimte (vluchtrichting, omgeving en buitenkant van de besloten ruimte, hulpmiddelen).
Uitvoering: Werkzaamheden in de besloten ruimte (toezicht houden, toegangs- en aanwezigheidscontrole).
Uitvoering: Afsluiting van de besloten ruimte (alarmsituatie, ruimte veilig achterlaten).

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
Daarnaast moet de kandidaat in het bezit zijn van een van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SCC-17 of SCC-18.

Examentaal

Het SOG-examen is alleen beschikbaar in het Nederlands.

Cursusduur

1 dag (2 dagdelen) + online voorbeiding (1 dagdeel).
Herhaling: 1 dag (2 dagdelen).

Diploma

Volgens de SSVV Opleidingengids (SOG).
Geldigheid: 3 jaar.
De geslaagde deelnemers worden geregistreerd in het Centraal Diplomaregister: cdr.ssvv.nl

Prijzen 1 dag

€ 249,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.
€ 120,00 per persoon SOG-examenkosten.

Prijzen 2 dagen

€ 429,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.
€ 120,00 per persoon SOG-examenkosten.

Bel ons gerust op +31(0)88-2200100 of stuur een e-mail naar info@elcony.com

Werken als Buitenwacht (mangatwacht) (ELCONY)

Doelgroep

Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.

Leerdoel

Toezicht kunnen houden bij een besloten ruimte en op de juiste manier kunnen handelen in een noodsituatie.

Theorie

Algemeen (basisbegrippen).
Wetgeving (Arbowet).
Veiligheid:
Algemene veiligheids- en milieuregels.
Specifieke risico’s.
Communicatie.
Maatregelen om veilig te werken.
Werkvergunning.
Alarmsituatie.

Praktijk

Voorbereiding (werkvergunning en communicatiemiddelen).
Uitvoering: Bij de besloten ruimte (vluchtrichting, omgeving en buitenkant van de besloten ruimte, hulpmiddelen).
Uitvoering: Werkzaamheden in de besloten ruimte (toezicht houden, toegangs- en aanwezigheidscontrole).
Uitvoering: Afsluiting van de besloten ruimte (alarmsituatie, ruimte veilig achterlaten).

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Cursusduur

1 dag.

Diploma

Volgens artikel 8 van de Nederlandse Arbowet – Voorlichting en onderricht.
Geldigheid: 5 jaar.

Prijs

€ 249,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.

Bel ons gerust op +31(0)88-2200100 of stuur een e-mail naar info@elcony.com