Vakbekwaam Persoon (VP) NEN 3140

Online cursus met examen

  • Kies uit 18 talen.

  • Doe het examen wanneer het jou uit komt.

Doelgroep

Voor veilig werken aan laagspanningsinstallaties gelden de normen zoals beschreven in de ‘NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – laagspanningsinstallaties’. Vakbekwame Personen hebben minimaal een opleiding op lagere niveau in de energietechniek afgerond of een gelijkwaardige achtergrond. Ze zijn bekwaam in het vakgebied en dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen takenpakket. Bovendien beschikken ze over een grondige kennis van veiligheidsvoorschriften en -bepalingen.

Leerdoel

De cursus is essentieel voor iedereen die vanuit zijn of haar functie bekend moet zijn met de werkvoorschriften. Tijdens de cursus worden algemene aspecten behandeld die noodzakelijk zijn voor het veilig beheren van laagspanningsinstallaties, elektrische arbeidsmiddelen en het veilig uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden.

Theorie

Arbowet- en regelgeving.
Definities en begrippen.
Energieopwekking en – transport.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Ongevallentheorie.
Elektrische werkzaamheden.
Organisatorische werkzaamheden.
Gebruik van middelen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Preventie en veiligheid.
Werkprocedures.
De elektrische bedrijfsruimte.

Online cursus

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Je kunt de leerstof zo vaak bekijken als je wilt. Zo ben je maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij voldoende resultaat sturen we je een certificaat.

Certificaat

Op het certificaat zit geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. Artikel 8 van de Nederlandse Arbowet spreekt over dat de werkgever voldoende voorlichting en onderricht dient te verzorgen. Door het volgen van deze cursus voldoen zowel de werkgever als de werknemer aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid.

Voldoende Onderricht Persoon (VOP) NEN 3140

Online cursus met examen

  • Kies uit 18 talen.

  • Doe het examen wanneer het jou uit komt.

Doelgroep

Voor veilig werken aan laagspanningsinstallaties gelden de normen weergegeven in de ‘NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – laagspanningsinstallaties’. Voldoende Onderrichte Personen hebben een basiskennis van de energietechniek of een vergelijkbare achtergrond. Ze hebben een algemene vaardigheid in het vakgebied en zijn verantwoordelijk voor het naleven van de eigen taken. Daarnaast beschikken ze over voldoende kennis van veiligheidsvoorschriften en -bepalingen.

Leerdoel

De cursus is essentieel voor iedereen die vanuit zijn of haar functie bekend moet zijn met de werkvoorschriften. Tijdens de cursus worden algemene aspecten behandeld die noodzakelijk zijn voor het veilig beheren van laagspanningsinstallaties, elektrische arbeidsmiddelen en het veilig uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden.

Theorie

Wet- en regelgeving
Termen en definities
Uitgangspunten
Bedrijfsvoeringsprocedures
Werkprocedures
Onderhoudsprocedures

Online cursus

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Je kunt de leerstof zo vaak bekijken als je wilt. Zo ben je maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij voldoende resultaat sturen we je een certificaat.

Certificaat

Op het certificaat zit geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. Artikel 8 van de Nederlandse Arbowet spreekt over dat de werkgever voldoende voorlichting en onderricht dient te verzorgen. Door het volgen van deze cursus voldoen zowel de werkgever als de werknemer aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid.

Voldoende Onderricht Persoon (VOP) NEN 3840

Online cursus met examen

  • Kies uit 18 talen.

  • Doe het examen wanneer het jou uit komt.

Doelgroep

Voor veilig werken aan hoogspanningsinstallaties gelden de normen weergegeven in de ‘NEN 3840 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning’. Voldoende Onderrichte Personen hebben een basiskennis van de energietechniek of een vergelijkbare achtergrond. Ze hebben een algemene vaardigheid in het vakgebied en zijn verantwoordelijk voor het naleven van de eigen taken. Daarnaast beschikken ze over voldoende kennis van veiligheidsvoorschriften en -bepalingen.

Leerdoel

De cursus is essentieel voor iedereen die vanuit zijn of haar functie bekend moet zijn met de werkvoorschriften. Tijdens de cursus worden algemene aspecten behandeld die noodzakelijk zijn voor het veilig beheren van laagspanningsinstallaties, elektrische arbeidsmiddelen en het veilig uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden.

Theorie

Arbowet- en regelgeving.
Definities en begrippen.
Energieopwekking en – transport.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Ongevallentheorie.
Elektrische werkzaamheden.
Organisatorische werkzaamheden.
Gebruik van middelen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Preventie en veiligheid.
Werkprocedures.
De elektrische bedrijfsruimte.

Online cursus

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Je kunt de leerstof zo vaak bekijken als je wilt. Zo ben je maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij voldoende resultaat sturen we je een certificaat.

Certificaat

In tegenstelling tot het NEN 3140-certificaat heeft het NEN 3840-certificaat een geldigheidsduur van drie jaar. Dit betekent dat het certificaat na drie jaar vernieuwd moet worden om de kennis en vaardigheden op het gebied van elektrische veiligheid aan te tonen. Door het volgen van deze cursus voldoen zowel de werkgever als de werknemer aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid.