Werken met twin ferrule fittingen (SOG)

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die op een (petrochemisch) bedrijfsterrein fittingen dienen te (her) monteren.

Leerdoel

Tijdens deze cursus leren de deelnemers instrumentatiefittingen op de juiste wijze te monteren en andere types en merken fittingen te herkennen om te voorkomen dat onderdelen door elkaar worden gebruikt.

Theorie

Doelstelling.
Veiligheid.
Type fittingen (Swagelok, Gyrolok en Parker).
Buis aspecten.
Materiaalbehandeling.
Montagevoorschriften.

Praktijk

Het herkennen van verschillende merken, maten en materialen.
Het maken van een werkstuk volgens werkopdracht.
Montageoefening met drie verschillende fittingen.

Ingangseisen

De kandidaat dient minimaal 18 jaar oud te zijn, met uitzondering van leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
De kandidaat dient te beschikken over een van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SCC-17 of SCC-18.

Talen

Het SOG-examen  is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

Cursusduur

Zonder ervaring: 2 dagen (4 dagdelen) (bij maximaal 16 deelnemers).
Met ervaring: 1,5 dagen (3 dagdelen) (bij maximaal 16 deelnemers).
Herhaling: 1 dag (1,5 dagdelen).

Diploma

Volgens de SSVV Opleidingengids (SOG).
Geldigheid: 5 jaar.
De geslaagde deelnemers worden geregistreerd in het Centraal Diplomaregister: https://cdr.ssvv.nl

Prijs

€ 479,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.
€ 70,00 per persoon SOG-examenkosten.

Werken met twin ferrule fittingen (ELCONY)

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die op een (petrochemisch) bedrijfsterrein fittingen dienen te (her) monteren.

Leerdoel

Tijdens deze cursus leren de deelnemers instrumentatiefittingen op de juiste wijze te monteren en andere types en merken fittingen te herkennen om te voorkomen dat onderdelen door elkaar worden gebruikt.

Theorie

Doelstelling.
Veiligheid.
Type fittingen (Swagelok, Gyrolok en Parker).
Buis aspecten.
Materiaalbehandeling.
Montagevoorschriften.

Praktijk

Het herkennen van verschillende merken, maten en materialen.
Het maken van een werkstuk volgens werkopdracht.
Montageoefening met drie verschillende fittingen.

Ingangseisen

De kandidaat dient minimaal 18 jaar oud te zijn, met uitzondering van leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Cursusduur

1 dag.

Diploma

Volgens artikel 8 van de Nederlandse Arbowet – Voorlichting en Onderricht.
Geldigheid: 5 jaar.
De geslaagde deelnemers worden geregistreerd in het Centraal Diplomaregister: https://cdr.ssvv.nl

Prijzen 1 dag

€ 479,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.