Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)

Welkom bij de online cursus ‘Gasmeten’

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding van de cursussen:

  • Gasmeten (SOG).
  • Gasmeten (NOGEPA 1.4).
  • IS-013: Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen (EX-OX-TOX).
  • Gasmeten (ELCONY).

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Aan het einde van de cursus kun je met het proefexamen jouw kennis testen.

Succes met de cursus!


Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.