Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
Deze cursus is momenteel gesloten

Welkom bij de cursus Werken met een hoogwerker

Deze online cursus is ontworpen om je voor te bereiden op de volgende examens:

  • Werken met een statische boom hoogwerker cat. 1B (SOG).
  • Werken met een mobiele verticale hoogwerker cat. 3A (SOG).
  • Werken met een mobiele boom hoogwerker cat. 3B (SOG).

De cursus kun je bestuderen op je telefoon, tablet of computer.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.