Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding op het Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) examen. De cursus bestaat uit lessen die je op je telefoon, tablet of computer kunt bestuderen.

De kennisvragen worden gekozen uit een grotere vragenbank van 2000 vragen. Bij een herkansing zul je dus waarschijnlijk andere vragen krijgen dan bij je eerste poging. Aan het einde van de cursus kun je je kennis testen met examenvragen.

Na het afronden van de cursus weet je of je klaar bent voor het echte examen.

Deze cursus is ontwikkeld met het oog op de eindtermen die vanaf april 2023 gelden. Je kunt er dus van op aan dat de cursus actuele en relevante informatie bevat.

Na het afronden van de cursus weet je of je klaar bent voor het echte examen.

Veel succes met het volgen van de cursus!


Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.

Cursus Inhoud

Thema A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden
Hoofdstuk inhoud
Thema B: Uitvoeren van werkzaamheden
Hoofdstuk inhoud
Thema C: Beheersen van specifieke gevaren
Thema D: Beheersen van incidenten en noodsituaties
Hoofdstuk inhoud