Adembescherming

Een mens is tot grote prestaties in staat. Zo kunnen we lange tijd, soms zelfs maanden, zonder eten. Zonder drinken kunnen we minder lang, maar een paar dagen is zeker mogelijk. Anders wordt het als het gaat over ademlucht. Dan moeten we na een paar minuten al afhaken.

Juist omdat wij zo afhankelijk zijn van lucht, is het menselijk lichaam erop ingesteld op een snelle manier gaswisseling te laten plaatsvinden om op die manier snel zuurstof uit de lucht op te kunnen nemen. En daar gaat het dan ook mis. Juist omdat wij op een snelle manier de ons omringende lucht absorberen, worden ook de in die lucht aanwezige schadelijke stoffen op een snelle manier opgenomen. Nog erger wordt het als de ons omringende lucht niet of te weinig zuurstof bevat.

Hoewel de wetgever ons voorschrijft dat we maatregelen aan de bron treffen om risico’s voor de gezondheid te beheersen, blijkt dit in de praktijk toch niet altijd goed mogelijk. Daarom zullen we altijd afhankelijk blijven van adembeschermende middelen. En adembeschermingsmiddelen zijn eigenlijk gewoon gereedschappen die alleen goed kunnen functioneren als we het juiste gereedschap op de juiste manier gebruiken.

Cursus met examen en E-Learning

 • Klassikale cursussen zijn inclusief een ARBO of SOG examen.
 • E-Learning is bedoeld ter voorbereiding van de cursus en examen.

Werken met onafhankelijke adembescherming (SOG)

Doelgroep

Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een omgeving waarbij de atmosfeer lager dan de SIR-risicocategorie B-3 ligt.

Leerdoel

Op veilige en effectieve wijze omgevingsonafhankelijke adembescherming gebruiken.

Theorie

 • Algemeen (basisbegrippen, grenzen en situaties, noodsituaties).
 • Wetgeving (Arbowet en overige wettelijke bepalingen).
 • Veiligheid (veiligheidsregels).
 • Vaktechniek (typen ademhalingsbeschermingsmiddelen en gebruik).

Praktijk

 • Voorbereiding: ademluchttoestel (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik).
 • Uitvoering: ademluchttoestel (In gebruik nemen, Uitvoeren opdracht, Controle restdruk, Afleggen van het toestel).
 • Voorbereiding: ademluchtlijnsysteem (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik).
 • Uitvoering: ademluchtlijnsysteem (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, uit gebruik nemen).

In-company

Deze cursus wordt ook met behulp van mobiele opstellingen in-company verzorgd.

Talen

Het examen is beschikbaar in de volgende talen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Pools
 • Portugees
 • Roemeens

Ingangseisen

De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

De kandidaat mag geen belemmerende gezichtsbeharing hebben of belemmerende sieraden dragen.

Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:

 • Diploma B-VCA
 • VOL-VCA
 • VIL-VCU
 • Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat.

Medische geschiktheid

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (werkgever) dat de kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijk adembescherming. De geschiktheid voor het werken met onafhankelijke adembescherming is zowel bij de opleiding als examinering noodzakelijk. Het certificaat is alleen geldig in combinatie met voornoemde verklaring of aantekening.

Vrijstelling

De volgende certificaten/diploma’s geven vrijstelling voor het examen:

 • SIR Adembescherming niveau B.
 • Register van Risicovolle taken (BeSaCC): Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) adembescherming IS-081.

Cursusduur

2 dagen (4 dagdelen) bij maximaal 12 cursisten.

 • Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefenen met de adembeschermingsapparatuur en praktijkopdrachten.
 • Dag 2: Ochtend: Repeteren lesstof, theorie-examen. Middag: Praktijkexamen.

Herhalingscursus: 1 dag (2 dagdelen).

Diploma

 • Volgens de SSVV Opleidingengids (SOG).
 • Diploma ‘Werken met onafhankelijke adembescherming’.
 • 3 jaar geldig.
Offerte
Bel gerust: 088-2200100
Of stuur een e-mail

Werken met onafhankelijke adembescherming (Arbo)

Doelgroep

Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een omgeving waarbij de atmosfeer lager dan de SIR-risicocategorie B-31 ligt.

Leerdoel

Op veilige en effectieve wijze omgevingsonafhankelijke adembescherming gebruiken.

Theorie

 • Algemeen (basisbegrippen, grenzen en situaties, noodsituaties).
 • Wetgeving (Arbowet en overige wettelijke bepalingen).
 • Veiligheid (veiligheidsregels).
 • Vaktechniek (typen ademhalingsbeschermingsmiddelen en gebruik).

Praktijk

 • Voorbereiding: ademluchttoestel (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik).
 • Uitvoering: ademluchttoestel (In gebruik nemen, Uitvoeren opdracht, Controle restdruk, Afleggen van het toestel).
 • Voorbereiding: ademluchtlijnsysteem (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik).
 • Uitvoering: ademluchtlijnsysteem (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, uit gebruik nemen).

In-company

Deze cursus wordt ook met behulp van mobiele opstellingen in-company verzorgd.

Ingangseisen

Geen.

Cursusduur

1 tot 2 dagen.

Diploma

 • Volgens Arbowet artikel 8 – Voorlichting en onderricht.
 • Diploma ‘Werken met onafhankelijke adembescherming’.
 • 5 jaar geldig.
Offerte
Bel gerust: 088-2200100
Of stuur een e-mail