Gasmeten

In de petrochemische industrie wordt dagelijks, al dan niet in besloten ruimten, gemeten op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Het goed uitvoeren van een meting vereist meer dan basiskennis. Het uitvoeren van een meting is gemakkelijk aan te leren, maar het interpreteren van de resultaten des te moeilijker.

Het meten van gassen is relatief eenvoudig, maar er ontstaan toch steeds problemen bij het meten. Vaak worden fouten gemaakt bij de keuze van de meetlocatie en het interpreteren van de resultaten of worden essentiële zaken genegeerd, niet herkend of begrepen. Een meting is een onderdeel van een aantal stappen die doorlopen moeten worden en op grond waarvan een conclusie wordt getrokken. Daarna kan worden besloten of een situatie al dan niet veilig is om werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Om een goede meting te kunnen uitvoeren en een afgewogen beslissing te kunnen nemen zijn de volgende factoren van belang:

 • De theoretische kennis van gasmeten (maakt deel uit van deze cursus).
 • De algemene kennis over de werking van een meter (maakt deel uit van deze cursus).
 • De praktische ervaring (wordt door regelmatig uitvoeren van metingen opgebouwd).
 • Persoonlijke overtuigingskracht (een persoonlijke eigenschap).

De cursus Gasmeten is bedoeld om de eerste drie factoren toe te lichten. Na deze cursus wordt verwacht dat de cursist in voldoende mate de theoretische kennis over gasmeten en de werking van mobiele gasmeetapparatuur beheerst en in staat is te begrijpen wat de meetresultaten betekenen, zodat deze op de juiste manier worden geïnterpreteerd.

Cursus met examen en E-Learning

 • Klassikale cursussen zijn inclusief een ARBO of SOG examen.
 • E-Learning is bedoeld ter voorbereiding van de cursus en examen.
gasmeten

Heeft u vragen?

Bel gerust: 088-2200100 of stuur een e-mail: info@elcony.com

Gasmeten (SOG)

Doelgroep

De cursus Gasmeten is bedoeld voor medewerkers die gasmetingen en gasdetectie moeten uitvoeren en meetgegevens interpreteren. De metingen omvatten explosiegevaarlijke en toxische stoffen en zuurstof.

Medewerkers in de industrie met een gerichte vakopleiding zoals een VAPRO opleiding (A, B of C niveau) of laborantenopleiding die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

Leerdoel

De medewerker leert in de cursus gasmeten op een veilige en vakbekwame wijze gasmetingen te  verrichten en interpreteren.

Theorie

 • Basisbegrippen van: toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities Grenswaarde- en TGG, verspreidings-afhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m³, toxische stoffen meting.
 • Basisbegrippen als brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitsmeting.
 • Basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting.

Praktijk

 • Zelfstandig gasmetingen verrichten.
 • Meten met een katalytische explosiemeter.
 • Meten met een zuurstofmeter.
 • Meten met een Photo Ionisatie Detectie meter (PID-meter).
 • Meten met chemische gasmeetbuisjes.

In-company

Deze cursus wordt ook in-company verzorgd.

Ingangseisen

De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:

 • B-VCA
 • VOL-VCA
 • VIL-VCU
 • Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat.

Daarnaast is van belang dat de kandidaat ‘verkleuring’ kan herkennen.

Cursusduur

 • Voor medewerkers zonder gerichte vakopleiding.
  • 3 dagen (6 dagdelen) inclusief examen.
  • Maximaal 12 cursisten.
  • Dag 1 en 2: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefenen met de meetapparatuur en praktijkopdrachten.
  • Dag 3: Ochtend: Repeteren lesstof. Middag: Examen
 • Voor medewerkers met een aantoonbaar gerichte opleiding*.
  • 2 dagen (4 dagdelen) inclusief examen.
  • Maximaal 12 cursisten.
  • Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefenen met de meetapparatuur en praktijkopdrachten.
  • Dag 2: Ochtend: Repeteren lesstof. Middag: Examen.
  • *:
   – VAPRO (A, B, C)
   – Laboratoriumtechniek (mbo/hbo/wo)
   – Chemie (mbo/hbo/wo)
   – MVK / HVK / MoSHE
   – Arbeidshygiëne (post hbo)
   – Brandweeropleiding verkenner gevaarlijke stoffen
   – Scheikunde (mbo/hbo/wo)
   – Eerder certificaat SOG gasmeten dat langer dan 1 jaar is verlopen.
   – Andere kwalificaties alleen in overleg met VCA Infra.
 • Basisopleiding met voorkennis en gasmeetervaring.
  • 1 dag (2 dagdelen) inclusief examen.
  • Een van de hierboven genoemde opleidingen.
  • Aantoonbaar relevante gasmeetervaring.
  • ELCONY ontvangt een verklaring van opdrachtgever t.a.v. relevante gasmeetervaring.
 • Herhalingsopleiding.
  • 1 dag (2 dagdelen) inclusief examen.
  • Eerder diploma Gasmeten (SOG) dat niet langer dan 1 jaar is verlopen.

Diploma

 • Volgens de SSVV Opleidingengids (SOG).
 • Diploma ‘Gasmeten’.
 • 3 jaar geldig.

Erkenningen

 • NOGEPA erkent het SOG diploma ‘Gasmeten’ van de SSVV.
 • SSVV erkend niet het NOGEPA diploma ‘Gasmeten 1.4’.
Offerte
gasmeten
gasmeten

Heeft u vragen?

Bel gerust: 088-2200100 of stuur een e-mail: info@elcony.com

Gasmeten (ARBO)

Doelgroep

De cursus Gasmeten is bedoeld voor medewerkers die gasmetingen en gasdetectie moeten uitvoeren en meetgegevens interpreteren. De metingen omvatten explosiegevaarlijke en toxische stoffen en zuurstof.

Medewerkers in de industrie met een gerichte vakopleiding zoals een VAPRO opleiding (A, B of C niveau) of laborantenopleiding die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

Leerdoel

De medewerker leert in de cursus gasmeten op een veilige en vakbekwame wijze gasmetingen te  verrichten en interpreteren.

Theorie

 • Basisbegrippen van: toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities Grenswaarde- en TGG, verspreidings-afhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen Vol.% en ppm en mg/m³, toxische stoffen meting.
 • Basisbegrippen als brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting.
 • Basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting.

Praktijk

 • Zelfstandig gasmetingen verrichten.
 • Meten met een katalytische explosiemeter.
 • Meten met een zuurstofmeter.
 • Meten met een Photo Ionisatie Detectie meter (PID-meter).
 • Meten met chemische gasmeetbuisjes.

Examen

Het examen is samengesteld op basis van de toetsmatrijzen van VCA Infra.

In-company

Deze cursus wordt ook in-company verzorgd.

Ingangseisen

Geen.

Duur

In overleg, 1 tot 2 dagen.

Diploma

 • Volgens Arbowet artikel 8 – Voorlichting en onderricht.
 • Diploma ‘Gasmeten’.
 • 5 jaar geldig.
Offerte
gasmeten

Contact

Heeft u vragen?

Bel gerust: 088-2200100 of stuur een e-mail: info@elcony.com

Gasmeten (NOGEPA 1.4)

Heeft u vragen?

Bel gerust: 088-2200100 of stuur een e-mail: info@elcony.com