Torque en Tensioning

Hydraulische torque en tensioning apparatuur wordt gebruikt om krachten op de boutverbinding uit te oefenen. Het werken met dit apparatuur vraagt om specifieke kennis en vaardigheid. Dit apparatuur kan namelijk enorme krachten uitoefenen en de risico’s zoals het losspringen van een slang, een lekkage in de slang of lichaamsdelen die bekneld kunnen raken, moeten van tevoren worden erkend worden geëlimineerd.

De industrie stelt verschillende eisen aan een cursus torque en/of tensioning. ELCONY biedt verschillende cursussen aan. In alle cursussen leert de flensmonteur op een veilige en vakkundige flensverbindingen te openen en te sluiten met hydraulich apparatuur. De wijze waarop dit wordt uitgevoerd, de certificatie- en opleidingseisen kan verschillen.

Cursus met examen en E-Learning

  • Klassikale cursussen zijn inclusief een ARBO of SOG examen.
  • E-Learning is bedoeld ter voorbereiding van de cursus en examen.

Werken met torque- en tensioning apparatuur (SOG)

Doelgroep

Medewerkers in de industrie die flensverbindingen volgens protocol openen en sluiten met gebruikmaking van torque- en tensioning apparatuur.

Leerdoel

Op veilige en verantwoorde wijze flensverbindingen openen en sluiten met het voorgeschreven moment en/of kracht in de boutverbinding.

Theorie

Basisbegrippen.
Arbowet.
Veiligheidsregels en specifieke risico’s.
Equipment en aanverwante onderdelen.
Werking van ‘tensioning’ en torquen’.
Methode en gebruik van torque- en tensioning apparatuur.

Praktijk

Veiligheidsregels.
Voorbereiding op het torquen en tensionen.
Werkhouding.
Gebruik gereedschap en meetmiddelen.
Aanspannen (torquen).
Aanspannen (tensionen – 50% methode)

In-company

Deze cursus wordt ook met behulp van mobiele opstellingen in-company verzorgd.

Talen

Het examen is beschikbaar in de volgende talen:

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Pools
  • Portugees
  • Roemeens

Ingangeisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar

Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van:

Diploma B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SCC-17 of SCC-18.
Diploma Werken aan flensverbindingen volgens protocol (SOG).

Cursusduur

1 dag (2 dagdelen) met maximaal 8 cursisten.
Herhalingscursus: 1 dag (2 dagdelen).

NEN-EN 1591-4

De cursus is afgestemd op NEN-EN 1591-4:2013 Table 2 (training matrix for hydraulic tension tightening) en Table 3 (training matrix for hydraulic torque tightening).

Diploma

Volgens de SSVV Opleidingengids (SOG).
Diploma ‘Werken aan flensverbindingen volgens protocol met torque- en tensioning apparatuur’.
5 jaar geldig.

Offerte

Contact

Bel gerust: 088-2200100 of stuur een e-mail: info@elcony.com

Werken met met torque- en tensioning apparatuur (Arbo)

Doelgroep

De cursus Torque en Tensioning is bedoeld voor de monteur die aan boutverbindingen werkt met hydraulische torque- en tensioning apparatuur.

Leerdoel

De monteur leert op veilige en verantwoorde wijze boutverbindingen te openen en te sluiten met hydraulische torque- en tensioning apparatuur.

Theorie

Torque apparatuur.
Tensioning apparatuur.
Werkmethodiek torquing.
Werkmethodiek tensioning.
Principes van het gecontroleerd lossen en aanhalen van flensverbindingen.
Werken volgens protocol (sluitprocedure).
Veiligheidseisen bij het werken met specifieke apparatuur en gereedschappen.

Praktijk

Voorschriften en procedures toepassen.
Werken met meetmiddelen.
Werken met torque- en tensioning apparatuur.

In-company

Deze cursus wordt ook met behulp van mobiele opstellingen in-company verzorgd.

Ingangseisen

Geen.

Duur

1 tot 2 dagen.

Dipoma

Volgens de Arbotwet.
5 jaar geldig.

Offerte

Contact

Bel gerust: 088-2200100 of stuur een e-mail: info@elcony.com

Werken met torque apparatuur (Arbo)

Doelgroep

Medewerkers in de industrie die flensverbindingen volgens protocol openen en sluiten met gebruikmaking van torque apparatuur.

Leerdoel

Op veilige en verantwoorde wijze flensverbindingen openen en sluiten met het voorgeschreven moment en/of kracht in de boutverbinding.

Theorie

Basisbegrippen.
Arbowet.
Veiligheidsregels en specifieke risico’s.
Equipment en aanverwante onderdelen.
Werking van torquen’.
Methode en gebruik van torque apparatuur.

Praktijk

Veiligheidsregels.
Voorbereiding op het torquen.
Werkhouding.
Gebruik gereedschap en meetmiddelen.
Aanspannen (torquen).

In-company

Deze cursus wordt ook met behulp van mobiele opstellingen in-company verzorgd.

Cursusduur

1 dag.

Diploma

Volgens Arbowet artikel 8 – Voorlichting en onderricht.
Diploma ‘Werken met Torque Apparatuur’.
5 jaar geldig.

Offerte

Contact

Bel gerust: 088-2200100 of stuur een e-mail: info@elcony.com

Werken met tensioning apparatuur (ARBO)

Doelgroep

Medewerkers in de industrie die flensverbindingen volgens protocol openen en sluiten met gebruikmaking van tensioning apparatuur.

Leerdoel

Op veilige en verantwoorde wijze flensverbindingen openen en sluiten met het voorgeschreven moment en/of kracht in de boutverbinding.

Theorie

Basisbegrippen.
Arbowet.
Veiligheidsregels en specifieke risico’s.
Equipment en aanverwante onderdelen.
Werking van ‘tensioning’.
Methode en gebruik van tensioning equipment.

Praktijk

Veiligheidsregels.
Voorbereiding op het tensionen.
Werkhouding.
Gebruik gereedschap en meetmiddelen.
Aanspannen (tensionen – 50% methode).

In-company

Deze cursus wordt ook met behulp van mobiele opstellingen in-company verzorgd,

Cursusduur

1 dag.

Diploma

Volgens Arbowet artikel 8 – Voorlichting en onderricht.
Diploma ‘Werken met Torque Apparatuur’.
5 jaar geldig.

Offerte

Contact

Bel gerust: 088-2200100 of stuur een e-mail: info@elcony.com