Voldoende Onderricht Persoon (VOP) NEN 3140

Welkom bij de online cursus Voldoende Onderricht Persoon (VOP) NEN 3140.

 • Duur: 3 uur.
 • Deelnemers: 1
 • Cursusvorm: E-Learning.

Na afloop van deze online cursus ben je op de hoogte van alle risico’s van het werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties. Tevens kun je de noodzakelijke maatregelen nemen om de werkzaamheden veilig uit te voeren.

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Je kunt de leerstof zo vaak bekijken als je wilt. Zo ben je maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij voldoende resultaat sturen we je een certificaat. Als je een werkgever hebt die de cursus heeft aangevraagd, sturen wij het certificaat naar jouw werkgever.

Succes met de cursus!

Voldoende Onderricht Persoon (VOP) NEN 31402024-06-16T09:07:58+02:00

Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU)

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding op het Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU) examen. De cursus bestaat uit lessen die je op je telefoon, tablet of computer kunt bestuderen.

De kennisvragen worden gekozen uit een grotere vragenbank van 2000 vragen. Bij een herkansing zul je dus waarschijnlijk andere vragen krijgen dan bij je eerste poging. Aan het einde van de cursus kun je je kennis testen met examenvragen.

Na het afronden van de cursus weet je of je klaar bent voor het echte examen.

Deze cursus is ontwikkeld met het oog op de eindtermen die vanaf april 2023 gelden. Je kunt er dus van op aan dat de cursus actuele en relevante informatie bevat.

Na het afronden van de cursus weet je of je klaar bent voor het echte examen.

Veel succes met het volgen van de cursus!


Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.
Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU)2024-04-14T11:19:55+02:00

Voldoende Onderricht Persoon (VOP) NEN 3840

Welkom bij de online cursus Voldoende Onderricht Persoon (VOP) NEN 3840.

 • Duur: 3 uur.
 • Deelnemers: 1
 • Cursusvorm: E-Learning.

Na afloop van deze online cursus ben je op de hoogte van alle risico’s van het werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties. Tevens kun je de noodzakelijke maatregelen nemen om de werkzaamheden veilig uit te voeren.

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Je kunt de leerstof zo vaak bekijken als je wilt. Zo ben je maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij voldoende resultaat sturen we je een certificaat. Als je een werkgever hebt die de cursus heeft aangevraagd, sturen wij het certificaat naar jouw werkgever.

Succes met de cursus!

Voldoende Onderricht Persoon (VOP) NEN 38402024-06-16T08:58:53+02:00

Vakbekwaam Persoon (VP) NEN 3140

Welkom bij de online cursus Vakbekwaam Persoon (VP) NEN 3140.

 • Duur: 3 uur.
 • Deelnemers: 1
 • Cursusvorm: E-Learning.

Na afloop van deze online cursus ben je op de hoogte van alle risico’s van het werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties. Tevens kun je de noodzakelijke maatregelen nemen om de werkzaamheden veilig uit te voeren.

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Je kunt de leerstof zo vaak bekijken als je wilt. Zo ben je maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij voldoende resultaat sturen we je een certificaat. Als je een werkgever hebt die de cursus heeft aangevraagd, sturen wij het certificaat naar jouw werkgever.

Succes met de cursus!

Vakbekwaam Persoon (VP) NEN 31402024-06-09T11:39:18+02:00

Onboarding in de Petrochemische Industrie

Cursus: Onboarding voor Technische Medewerkers in de Petrochemische Industrie

Module 1: Introductie tot de Petrochemische Industrie

Les 1.1: Geschiedenis en betekenis van de petrochemische industrie
Les 1.2: Belangrijkste segmenten en processen in de petrochemische industrie
Les 1.3: Veiligheidscultuur in de petrochemische sector

Module 2: Bedrijfsbeleid en Veiligheid

Les 2.1: Bedrijfsmissie, visie en waarden
Les 2.2: Veiligheidsbeleid en -procedures
Les 2.3: Belang van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheid op de werkplek

Module 3: Wet- en Regelgeving

Les 3.1: Belangrijkste wet- en regelgeving in de petrochemische sector
Les 3.2: Milieunormen en -voorschriften
Les 3.3: Veiligheidscertificeringen en -normen

Module 4: Chemische Veiligheid en Bewustwording

Les 4.1: Identificatie en classificatie van gevaarlijke stoffen
Les 4.2: Veilig omgaan met chemische stoffen
Les 4.3: Gevaarlijke reacties en noodsituaties

Module 5: Procesveiligheid en Technische Installaties

Les 5.1: Overzicht van petrochemische processen en installaties
Les 5.2: Risicobeoordeling en procesveiligheid
Les 5.3: Onderhoud en inspectie van apparatuur

Module 6: Brandveiligheid en Noodprocedures

Les 6.1: Brandpreventie en -bestrijding
Les 6.2: Noodprocedures en evacuatieplannen
Les 6.3: Gebruik van brandblusapparatuur en noodevacuatie-oefeningen

Module 7: Gezondheid en Welzijn

Les 7.1: Gezondheidsrisico's in de petrochemische sector
Les 7.2: Ergonomie en veilig werken
Les 7.3: Eerste hulp en medische hulpverlening

Module 8: Milieubescherming en Duurzaamheid

Les 8.1: Impact van de petrochemische industrie op het milieu
Les 8.2: Duurzaamheidsinitiatieven en verantwoordelijkheid
Les 8.3: Milieubeheer en regelgeving

Module 9: Communicatie en Teamwerk

Les 9.1: Effectieve communicatie in de petrochemische omgeving
Les 9.2: Samenwerken en teamdynamiek
Les 9.3: Conflictbeheer en interpersoonlijke vaardigheden

Module 10: Toetsing en Evaluatie

Les 10.1: Schriftelijke en praktische examens
Les 10.2: Veiligheidsoefeningen en simulaties
Les 10.3: Beoordeling van de cursusprestaties

Module 11: Afronding en Certificering

Les 11.1: Evaluatie van de cursus en feedback
Les 11.2: Uitreiking van certificaten en diploma's
Les 11.3: Doorgroeimogelijkheden en loopbaanontwikkeling

Deze uitgebreide cursus voor onboarding van technische medewerkers in de petrochemische industrie kan worden aangevuld met praktische training, stages en mentorprogramma’s om ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers goed voorbereid zijn om veilig en succesvol bij te dragen aan het bedrijf. Het is belangrijk om de cursus regelmatig te actualiseren en aan te passen aan de veranderende industrienormen en bedrijfsspecifieke vereisten.

Onboarding in de Petrochemische Industrie2024-03-01T10:38:53+01:00

Uitleg NEN-EN-ISO 6789-1 (Keuren van handmomentsleutels)

De NEN-EN-ISO 6789-1-norm legt specifieke eisen en procedures vast voor het keuren van handmomentsleutels. Handmomentsleutels worden gebruikt om schroeven en moeren met gecontroleerde kracht aan te halen. Deze instructie helpt ontwerpers, fabrikanten en gebruikers ervoor te zorgen dat handmomentsleutels correct worden ontwikkeld, getest en gebruikt volgens de vastgestelde normen.

We hebben een gedetailleerde uitleg ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het snel en effectief implementeren van de NEN-EN-ISO 6789-1-norm voor het keuren van momentsleutels. Deze uitleg biedt praktische richtlijnen en stappen om ervoor te zorgen dat bedrijven moeiteloos kunnen voldoen aan de vereisten van de norm.

Uitleg NEN-EN-ISO 6789-1 (Keuren van handmomentsleutels)2024-03-01T10:39:03+01:00

Werken met een vorkheftruck

Welkom de cursus Werken met een vorkheftruck

Deze online cursus is ontworpen om je voor te bereiden op de volgende examens:

 • Werken met een vorkheftruck (SOG).
 • Werken met een vorkheftruck (ELCONY).

De cursus kun je bestuderen op je telefoon, tablet of computer.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.
Werken met een vorkheftruck2024-03-04T19:01:15+01:00

Werken met een hoogwerker

Welkom bij de cursus Werken met een hoogwerker

Deze online cursus is ontworpen om je voor te bereiden op de volgende examens:

 • Werken met een statische boom hoogwerker cat. 1B (SOG).
 • Werken met een mobiele verticale hoogwerker cat. 3A (SOG).
 • Werken met een mobiele boom hoogwerker cat. 3B (SOG).

De cursus kun je bestuderen op je telefoon, tablet of computer.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.
Werken met een hoogwerker2024-03-04T19:01:09+01:00

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding op het Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) examen. De cursus bestaat uit lessen die je op je telefoon, tablet of computer kunt bestuderen.

De kennisvragen worden gekozen uit een grotere vragenbank van 2000 vragen. Bij een herkansing zul je dus waarschijnlijk andere vragen krijgen dan bij je eerste poging. Aan het einde van de cursus kun je je kennis testen met examenvragen.

Na het afronden van de cursus weet je of je klaar bent voor het echte examen.

Deze cursus is ontwikkeld met het oog op de eindtermen die vanaf april 2023 gelden. Je kunt er dus van op aan dat de cursus actuele en relevante informatie bevat.

Na het afronden van de cursus weet je of je klaar bent voor het echte examen.

Veel succes met het volgen van de cursus!


Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.
Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)2024-04-04T11:23:25+02:00

ATEX Bewustwording (ATEX Awareness)

Welkom bij de online cursus ATEX Bewustwording (ATEX Awareness).

 • Duur: 2 uur.
 • Deelnemers: 1
 • Cursusvorm: Online.

Na afloop van deze online cursus ben je op de hoogte van alle risico’s van het werken in gezoneerde gebieden. Tevens kun je de noodzakelijke maatregelen nemen om de werkzaamheden veilig uit te voeren.

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Je kunt de leerstof zo vaak bekijken als je wilt. Zo ben je maximaal voorbereid op het examen waarmee de cursus wordt afgesloten. Bij voldoende resultaat sturen we je het certificaat.

Succes met de cursus!

ATEX Bewustwording (ATEX Awareness)2024-06-02T23:16:15+02:00

Verplaatsen van lasten

Welkom bij het online lesboek Verplaatsen van lasten

Deze online cursus is ontworpen om je voor te bereiden op de volgende examens:

 • Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap (SOG).
 • Aanslaan en begeleiden van lasten (SOG).
 • Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten (IS-006:).
 • Verplaatsen van lasten (ELCONY).

De cursus kun je bestuderen op je telefoon, tablet of computer.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.
Verplaatsen van lasten2024-03-04T19:00:42+01:00

Veilig Werken in besloten ruimten

Welkom bij de online cursus ‘Veilig werken in besloten ruimten’.

Na het voltooien van deze online cursus ben je op de hoogte van de regelgeving die nodig is om veilig te werken in besloten ruimten.

De cursus bestaat uit lessen die op je telefoon, tablet of computer kan bestuderen. Je kunt de leerstof zo vaak bekijken als je wilt. Zo ben je maximaal voorbereid op het examen waarmee de e-learningmodule wordt afgesloten. Bij voldoende resultaat sturen we je een certificaat. Als je een werkgever hebt die de cursus heeft aangevraagd, sturen wij het certificaat naar jouw werkgever.

Succes met de cursus!

Veilig Werken in besloten ruimten2024-02-02T13:05:17+01:00

Basisveiligheid VCA (B-VCA)

Deze online cursus is bedoeld ter voorbereiding op het Basisveiligheid VCA (B-VCA) examen. De cursus bestaat uit lessen die je op je telefoon, tablet of computer kunt bestuderen.

De kennisvragen worden gekozen uit een grotere vragenbank van 2000 vragen. Bij een herkansing zul je dus waarschijnlijk andere vragen krijgen dan bij je eerste poging. Aan het einde van de cursus kun je je kennis testen met examenvragen.

Na het afronden van de cursus weet je of je klaar bent voor het echte examen.

Deze cursus is ontwikkeld met het oog op de eindtermen die vanaf april 2023 gelden. Je kunt er dus van op aan dat de cursus actuele en relevante informatie bevat.

Veel succes met het volgen van de cursus!

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.
Versie 2023.1
Basisveiligheid VCA (B-VCA)2024-03-19T08:42:41+01:00

Werken als Buitenwacht (Mangatwacht)

Welkom bij de cursus Werken als Buitenwacht (Mangatwacht)

Deze online cursus is ontworpen om je voor te bereiden op de volgende examens:

 • Werken als Buitenwacht (Mangatwacht) (SOG).
 • Werken als Buitenwacht (Mangatwacht) (ELCONY).

De cursus kun je bestuderen op je telefoon, tablet of computer.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.
Werken als Buitenwacht (Mangatwacht)2024-05-05T15:42:11+02:00

Werken met Twin Ferrule Fittingen

Welkom bij de cursus Werken met Twin Ferrule Fittingen

Deze online cursus is ontworpen om je voor te bereiden op de volgende examens:

 • Werken met twin ferrule fittingen (SOG).
 • Werken met twin ferrule fittingen (ELCONY).

De cursus kun je bestuderen op je telefoon, tablet of computer.

Versie: 01-2021. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.
Werken met Twin Ferrule Fittingen2024-03-04T18:59:09+01:00

Werken met onafhankelijke adembescherming

Welkom bij de cursus Onafhankelijke Adembescherming

Deze online cursus is ontworpen om je voor te bereiden op de volgende examens:

 • Werken met onafhankelijke adembescherming (SOG).
 • Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming (IS-081).
 • Werken met onafhankelijke niet-autonome ademhalingsbescherming (IS-082).
 • Werken met onafhankelijke adembescherming (ELCONY).

De cursus kun je bestuderen op je telefoon, tablet of computer.

Versie: november 2019. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.
Werken met onafhankelijke adembescherming2024-04-18T08:34:09+02:00

Gasmeten

Welkom bij de cursus Gasmeten

Deze online cursus is ontworpen om je voor te bereiden op de volgende examens:

 • Gasmeten (SOG).
 • Gasmeten (NOGEPA 1.4).
 • Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen (EX-OX-TOX) (IS-013).
 • Gasmeten (ELCONY).

De cursus kun je bestuderen op je telefoon, tablet of computer.


Versie: juli 2021. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.
Gasmeten2024-03-04T18:57:31+01:00

Werken met Torque en Tensioning apparatuur

Welkom de cursus Werken met Torque en Tensioning apparatuur

Deze online cursus is ontworpen om je voor te bereiden op de volgende examens:

 • Werken aan flensverbindingen volgens protocol met hydraulische torque en tensioning apparatuur (SOG).
 • Werken aan flenzen volgens protocol – met torque- en tensiong-apparatuur (IS-010/2).
 • Werken met torque en tensioning apparatuur (ELCONY).

Het online lesboek kun je bestuderen op je telefoon, tablet of computer.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.

Werken met Torque en Tensioning apparatuur2024-03-04T18:56:53+01:00

Flensmonteur

Welkom bij de cursus Flensmonteur

Deze online cursus is ontworpen om je voor te bereiden op de volgende examens:

 • Werken aan flensverbindingen (SOG).
 • Werken aan flensverbindingen volgens protocol (SOG).
 • Werken aan flenzen – Flensmonteur (IS-010).
 • Werken aan flenzen volgens protocol – Flensmonteur (IS-010/1).
 • Flensmonteur Basis (ELCONY).
 • Flensmonteur Gevorderd (ELCONY).

De cursus kun je bestuderen op je telefoon, tablet of computer.

Versie: februari 2024. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.
Flensmonteur2024-03-04T18:56:34+01:00
Ga naar de bovenkant