Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)

Welkom bij de cursus Onafhankelijke Adembescherming

Deze online cursus is ontworpen om je voor te bereiden op de volgende examens:

  • Werken met onafhankelijke adembescherming (SOG).
  • Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming (IS-081).
  • Werken met onafhankelijke niet-autonome ademhalingsbescherming (IS-082).
  • Werken met onafhankelijke adembescherming (ELCONY).

De cursus kun je bestuderen op je telefoon, tablet of computer.

Versie: november 2019. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.