Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)

Welkom bij de cursus Werken met Twin Ferrule Fittingen

Deze online cursus is ontworpen om je voor te bereiden op de volgende examens:

  • Werken met twin ferrule fittingen (SOG).
  • Werken met twin ferrule fittingen (ELCONY).

De cursus kun je bestuderen op je telefoon, tablet of computer.

Versie: 01-2021. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELCONY. Aan de samenstelling van deze cursus is de grootst mogelijke zorg besteed. ELCONY aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke fouten.