Verkoopvoorwaarden voor online diensten/producten

Hieronder leest u de regels die de basis vormen voor de voorbereiding en uitvoering van uw online aankopen/bestellingen.

De afnemer van kan bestaan uit volwassen natuurlijke personen, rechtspersonen en organisatie-eenheden zonder rechtspersoonlijkheid bestellingen te plaatsen op het online platform.

De platformgebruiker kan een persoon zijn die in dienst is van de koper onder een arbeidsovereenkomst of een ander contract op basis van wettelijke bepalingen, opgedragen door de koper om deel te nemen aan de juiste training (groepsaankoop). Deze persoon moet bij naam, achternaam worden genoemd. De gebruiker kan ook de koper zijn als hij het product voor zichzelf heeft gekocht (individuele aankoop).

Een cursus is een verzameling van educatief materiaal dat beschikbaar is op onze website, gecombineerd tot één gemeenschappelijk geheel, dat de kennis omvat die in het beschrijving- en trainingsprogramma is weergegeven.

Algemene informatie

Om een account aan te maken op het online platform, is het nodig om een e-mailadres op te geven, omdat individuele documenten via e-mail worden verzonden: bevestiging van registratie en factuur.

Door uzelf te registreren op gaat u akkoord met de opslag en verwerking van persoonsgegevens. De Koper/Gebruiker heeft het recht om zijn eigen gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de uitvoering van het afgesloten contract en worden niet overgedragen of verkocht aan andere entiteiten en gebruikt op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

De koper en gebruiker zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van valse persoonsgegevens.

Het plaatsen van een bestelling betekent niet dat u deze accepteert. ELCONY behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren. De koper wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van de redenen voor de weigering, in het bijzonder wanneer dit om redenen buiten de wil van ELCONY onmogelijk of aanzienlijk verhinderd is.

Via het online platform

Bestellingen op het online platform van ELCONY worden 24 uur per dag, 7 dagen per week geaccepteerd.

Acceptatie van de bestelling en uitvoering vindt plaats via de website Elcony.com.

De bestelling wordt geaccepteerd voor uitvoering na de juiste invulling van het formulier op het online platform van ELCONY.

Voor het plaatsen van de bestelling is de Koper verplicht dit reglement te lezen en te aanvaarden.

De bestelling wordt verwerkt na betaling van 100% van het verschuldigde bedrag voor het gekochte product/dienst.

Het gebruik van het online platform van ELCONY vereist een actief e-mailaccount en toegang tot internet.

Voor het gebruik van het platform is een gebruikersaccount vereist.

Na toegang tot het platform te hebben verkregen, kan de Koper/Gebruiker het toegangswachtwoord wijzigen.

Toegang tot het platform is beperkt in de tijd.

Elk van de producten op het platform bevat een beschrijving waarin de maximale gebruiksduur van het platform wordt aangegeven.

Sluiting van het contract en uitvoering van de dienst

Aanschaf van ELCONY diensten kan via het online platform van ELCONY, per e-mail of telefonisch. Hetzelfde tarief dat beschikbaar is op het platform is van toepassing op individuele abonnees. Bedrijven die groepstoegang tot het online platform willen kopen, worden altijd verzocht contact op te nemen met Elcony om te profiteren van het groepswinkelaanbod.

De dienst online, telefonisch of per e-mail bestellen en vervolgens de betaling op de ELCONY-rekening plaatsen, komt neer op het verkrijgen van de mogelijkheid om het online platform te gebruiken.

Als u op de knop “kopen en betalen” klikt, wordt een bindende bestelling geplaatst voor de producten / diensten in het winkelmandje. Het plaatsen van een bestelling wordt direct na ontvangst van de bestelling per e-mail bevestigd. Het sluiten van een bindend contract vindt plaats na ontvangst van de orderbevestiging door de koper.

De aankoop vereist een account op het online platform van ELCONY. Via het online platform heeft de gebruiker toegang tot de eerder aangekochte dienst.

Bij aankoop moet u uw persoonlijke gegevens opgeven, d.w.z. uw voornaam, achternaam, straat en huisnummer, plaats en land. De gegevens worden alleen gebruikt voor versturen van de factuur. De opslag van persoonlijke gegevens is in overeenstemming met ons privacy beleid.

Alle productprijzen op het online platform van ELCONY zijn nettoprijzen in Euro. De definitieve, bindende prijs is zichtbaar op het geselecteerde product op het moment van het plaatsen van de bestelling door de koper.

Er wordt btw in rekening gebracht op de gekochte producten in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

De administrateur geeft facturen elektronisch uit voor de producten van het online platform van ELCONY. Om een factuur te ontvangen, moeten alle velden in het bestelformulier worden ingevuld.

Kopers die niet aan btw zijn onderworpen (bijv. Bedrijven die in de EU zijn geregistreerd) zijn verplicht om elke keer via het door de beheerder aangegeven contactformulier contact op te nemen om de mogelijkheid te overwegen een factuur uit te reiken zonder btw in rekening te brengen.

In het geval dat de Koper zonder BTW-heffingen het product via het online platform van ELCONY koopt zonder eerst contact op te nemen met de beheerder, wordt de factuur met BTW vergoeding opgemaakt.

Bij gebrek aan contact met de Koper/Gebruiker niet te wijten aan de schuld van de ELCONY, en met uitsluiting van de fout van de Koper, wordt de betaling voor de producten niet geretourneerd

Als alle taken niet worden uitgevoerd vanwege de fout van de Koper/Gebruiker, wordt de betaling voor de producten niet gerestitueerd.

De Koper/Gebruiker die de training niet heeft voltooid, heeft geen recht op financiële claims of terugbetaling van de betaalde vergoeding.

Beschrijving van onze online cursussen

De beheerder maakt een account aan voor de Koper/Gebruiker op basis van het opgegeven e-mailadres.

Een gebruikersaccount kan slechts aan één persoon worden toegewezen.

Toegang tot de dienst begint vanaf het moment dat de betaling is bijgeschreven. De Koper/Gebruiker ontvangt per e-mail de toegangscode (login, wachtwoord), die hij telkens gebruikt om in te loggen op het account van de gebruiker.

De koper kan het wachtwoord op elk moment wijzigen om toegang te krijgen tot het online platform.

De gebruiker gebruikt educatief materiaal en proefexamens op het online platform van ELCONY om zich voor te bereiden op officiële examens. Per cursus is aangegeven om wat voor officieel examen het gaat.

Het volgen van een online cursus staat niet gelijk aan het behalen van een officieel examen.

Een officieel examen vindt alleen in stationaire vorm plaats.

Een officieel examen is niet online beschikbaar.

Tijdens de gebruiksperiode heeft de Koper/Gebruiker onbeperkt toegang tot het gebruik van de online cursussen.

Klachten

Alle klachten met betrekking tot producten/diensten die in onze webwinkel zijn gekocht, evenals het verloop van de bestelling, moeten binnen 14 kalenderdagen na hun optreden per e-mail worden ingediend bij info@elcony.com. Na deze datum ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

Eventuele tekortkomingen in de klacht worden onmiddellijk aan de koper meegedeeld. Samen met een dergelijke kennisgeving aan de Koper wordt informatie gestuurd over hoe de leemten in de klacht te vullen.

De klacht wordt binnen 2 werkdagen na ontvangst van een volledige klacht door ELCONY in behandeling genomen. Binnen de aangegeven termijn wordt de Koper geïnformeerd over het standpunt van ELCONY.

Service

Indien Koper/Gebruiker constateert dat het online platform van ELCONY niet naar behoren werkt, is hij verplicht ELCONY onmiddellijk op de hoogte te stellen van de situatie door een e-mail te sturen naar info@elcony.com.

Copyright

Alle rechten op het gehele online platform van ELCONY is ELCONY de enige eigenaar.

Het online platform van ELCONY wordt commercieel gedistribueerd en beschermd door het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht. Voor kopiëren, reproductie en het aanbrengen van wijzigingen is toestemming van de eigenaar vereist.

Het online platform mag zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar niet worden gekopieerd en/of overgedragen voor commerciële doeleinden.
Gebruikers mogen geen trainingsinhoud kopiëren, verspreiden of delen met derden.

Het online platform en de inhoud ervan mogen tijdens cursussen niet worden gebruikt voor opleidingsdoeleinden door opleidingscentra en docenten. Als u dit wel doet, dan is het Nederlandse recht van toepassing.

De gebruiker is verplicht het online platform van ELCONY te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de bepalingen van de bovenstaande voorschriften.

ELCONY is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het online platform.

ELCONY behoudt zich het recht voor om het online platform voor onbepaalde tijd geheel of gedeeltelijk uit te schakelen met het oog op reparatie- of moderniseringswerken.